Електричний заряд, електричне поле

Додано: 2 лютого
Предмет: Фізика, 8 клас
21 запитання
Запитання 1

З яких частин складається ядро атома?

варіанти відповідей

електрони, протони

електрони, протони, нейтрони

електрони, нейтрони

протони, нейтрони

Запитання 2

Притягнення скляної палички до шовку, об який її попередньо потерли, свідчить, що

варіанти відповідей

паличка та шовк отримали заряди протилежного знака.

паличка та шовк отримали заряди однакового знака.

паличка та шовк перетворилися на магніти.

серед відповідей немає правильної.

Запитання 3

Вкажіть знак заряду кульок 1 і 2

варіанти відповідей

1-позитивний, 2-позитивний

1-позитивний, 2-негативний

1-негативний, 2-позитивний

1-негативний, 2-негативний

Запитання 4

Вибери правильні твердження:

варіанти відповідей

електричний заряд не існує сам по собі

однойменні заряди притягуються

різнойменні заряди притягуються

лінії електричного поля не перетинаються

чим більша густина ліній електричного поля, тим сильніша його дія

Запитання 5

У чому вимірюється електричний заряд


варіанти відповідей

Кл

Н

 Дж

Вт

Запитання 6

Що відбувається між двома різнойменно зарядженими кульками

варіанти відповідей

відштовхуються

притягуються

 нічого

Запитання 7

Яким символом позначають електричний заряд?


варіанти відповідей

 Q


 q

 E

 P

Запитання 8

Який заряд має електрон?


варіанти відповідей

1,6*10-19 Кл


-1,6*10-19 Кл


16*10-19 Кл


1,6*10-20 Кл


Запитання 9

Електричне поле створюється 


варіанти відповідей

Будь-якими тілами

Будь-якими зарядженими тілами

Вакуумом


Протонами та нейтронами

Запитання 10

Що відбувається під час електризації?


варіанти відповідей

розділення наявних зарядів на електрони і протони


перерозподіл наявних зарядів, а не створення нових


нічого не відбувається


 створення нових зарядів


Запитання 11

Як називається особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд?

варіанти відповідей

електричний струм


напруга


електризація


електричне поле


Запитання 12

Чи існує електричне поле навколо організму людини?


варіанти відповідей

Так

Ні

Можливо

Малоймовірно

Запитання 13

Тіло заряджене позитивно, якщо воно має...


варіанти відповідей

надлишок протонів


надлишок електронів


недостачу електронів


недостачу протонів


Запитання 14

Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з"єднання цього тіла провідником із Землею називають

варіанти відповідей

зануленням

приземленням

ізолюванням

заземленням

Запитання 15

Що являє собою електричне поле? 

варіанти відповідей

Речовина

Особлива форма матерії

Фізичне тіло


Плазма

Запитання 16

Серед наведених речовин вкажіть ті, які є провідниками:

варіанти відповідей

Гас

Дистильована вода

Мідь

Водний розчин кухонної солі

Скло

Графіт

Запитання 17

З віддаленням від заряду електричне поле...

варіанти відповідей

Стає сильнішим

Не змінюється

Стає слабшим


Зникає

Запитання 18

Силові лінії електричного поля – це ...

варіанти відповідей

умовні лінії, уздовж яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля

умовні лінії, уздовж дотичних до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля

зручний спосіб наочного опису електричного поля

Запитання 19

Які властивості має електричне поле? Оберіть дві відповіді.

варіанти відповідей

може існувати у вакуумі

може існувати лише в газах

може існувати лише в рідинах

має енергію

Запитання 20

Електроскоп призначений для

варіанти відповідей

Виявлення і оцінки зарядів

Визначення знаків зарядів

Вимірювання зарядів

Запитання 21

Який вираз є законом збереження електричного заряду? 

варіанти відповідей

q1+q2+…+qn > 0

q1+q2+…+qn = const

q1+q2+…+qn < 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест