18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Електричний заряд та електромагнітна взаємодія. Електричне поле.

11 запитань
Запитання 1

Електричний заряд - це фізична величина, що кількісно характеризує...

варіанти відповідей

властивості тіла.

механічну взаємодію.

електромагнітну взаємодію.

гравітаційну взаємодію.

Запитання 2

Одиницею електричного заряду є...

варіанти відповідей

А.(Ампер)

Вт.(Ват)

Кл.(Кулон)

Дж.(Джоуль)

Запитання 3

Які є два види електричних зарядів?

варіанти відповідей

позитивні

вільні

негативні

однорідні

Запитання 4

Якого заряду набуває скляна паличка, внаслідок електризації об шовкову тканину?

варіанти відповідей

простого

негативного

позитивного

нейтрального

Запитання 5

Носіями заряду є...

варіанти відповідей

електрони та нейтрони

електрони та протони

електрони

протони та нейтрони

Запитання 6

Чому дорівнює заряд електрона (е=)?

варіанти відповідей

-2,5*10-12 Кл.

1,6*10-19 Кл.

-1,6*1019 Кл.

-1,6*10-19 Кл.

Запитання 7

У якого із поданих атомів, кількість електронів рівна 13?

варіанти відповідей

Li

Al

Ca

Se

Запитання 8

Що з нижче перерахованого є провідниками?

варіанти відповідей

всі гази за нормальних умов

всі рідини за нормальних умов

людське тіло

метали, водні розчини солей.

Запитання 9

Діелектриками або ізоляторами називають...

варіанти відповідей

речовини, які мають заряджені частинки, що внаслідок електромагнітної дії здатні рухатись, впорядковано, по всьому об'єму тіла.

речовини, електричні властивості яких, змінюються за певних умов.

речовини, які за певних умов не мають носіїв заряду.

Запитання 10

Що називають електричним полем?

варіанти відповідей

- це форма матерії, що існує навколо тіл.

- це форма матерії, що існує навколо провідників.

- це особлива форма матерії, що існує навколо електрично заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки та тіла, що мають електричний заряд.

Запитання 11

Щоб зобразити електричне поле використовують...

варіанти відповідей

олівець

силові лінії

заряд

електроскоп

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест