24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Електризація. Електричне поле

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 28 разів
8 запитань
Запитання 1

Як взаємодіють між собою однойменно і різнойменно заряджені тіла?

   

 

   

  

варіанти відповідей

 А) однойменно заряджені притягуються, а різнойменно-відштовхуються;

    Б) однойменно заряджені відштовхуються, а різнойменно-притягуються;

  В) однойменно і різнойменно заряджені тіла відштовхуються ; 

   Г) однойменно і різнойменно заряджені тіла притягуються.

Запитання 2

Яка з указаних частинок має електричний заряд не рівний нулю?   

   

  

  

варіанти відповідей

А) атом; 

 Б) електрон;

 В) нейтрон; 

   Г) молекула.

Запитання 3

Під час електризації тіло А набуває негативного заряду, а тіло В - позитивного. В результаті чого це відбувається?

  

   

   

   

варіанти відповідей

  А) тіло А отримає певну кількість протонів від тіла В;

 Б) тіло А передає певну кількість електронів тілу В;

 В) тіло В передає певну кількість електронів тілу А;

 Г) тіло В отримає певну кількість протонів від тіла А.


Запитання 4

Як взаємодіють різноіменні заряди?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Обертаються

Не взаємодіють

Запитання 5

Тіло заряджене позитивно, якщо воно має:

варіанти відповідей

Надлишок протонів

Нестачу протонів

Надлишок електронів

Нестачу електронів

Запитання 6

Вкажіть всі властивості зарядів

варіанти відповідей

Носієм електричного заряду є частинка – електричний заряд не існує окремо від частинки

Частинки і тіла можуть мати заряд (позитивний або негативний), а можуть бути нейтральними

Однойменні заряди відштовхуються; різнойменні – притягуються

Електричний заряд є подільним. Найменші (елементарні) заряди мають протон і електрон.

Існують два роди електричних зарядів — позитивні і негативні

Нейтральні тіла у своєму складі не мають заряджених частинок

Запитання 7

Нейтральний атом перетворюється на позитивний йон, якщо...

варіанти відповідей

втрачає один або кілька протонів

приєднує один або кілька нейтронів

приєднує один або кілька електронів

втрачає один або кілька електронів

Запитання 8

У ядрі атома Цинку міститься 65 частинок, з них - 35 нейтронів. Скільки протонів у ядрі і скільки електронів рухаються навколо ядра нейтрального атома цинку?

варіанти відповідей

30 і 35

35 і 30

30 і 30

20 і 35

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест