21 жовтня о 18:00Вебінар: Активізація та зосередження уваги учнів покоління Z

Електроліз та його застосування

Додано: 6 травня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 1361 раз
9 запитань
Запитання 1

Носіями електричного струму в електролітах є...

варіанти відповідей

Йони обох знаків

Катіони та аніони

Електрони

позитивні іони

Запитання 2

Як називаються речовини, що не проводять електричний струм?

варіанти відповідей

провідники

напівпровідники

діелектрики

жодна відповідь не є правильною

Запитання 3

Під час електролізу водного розчину звичайної солі (NaCl) на катоді осідає...

варіанти відповідей

Cl2

Na

H2O

NaCl

Запитання 4

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот луг на іони під дією молекул розчинника?

варіанти відповідей

Електролітична дисоціація

Електроліз

Рекомбінація

Розряд

Запитання 5

Дайте визначення рекомбінації

варіанти відповідей

процес об'єднання іонів в нейтральну молекулу

процес осідання речовини на катоді

процес розщеплення молекул на іони диполями води

процес очищення металів

Запитання 6

До електролітів відносять:

варіанти відповідей

Розчини солей, кислот та луг, а також розплави металів

Розчини кислот і луг

Дистильовану воду

Запитання 7

Процес одержання за допомогою електролізу точних рельєфних копій називається...

варіанти відповідей

Гальваностегія

Рафінування

Гальванопластика

Електризація

Запитання 8

Як зміниться маса речовини, що осідає на електроді, якщо силу струму зменшити в 2 рази, а тривалість процесу збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

зросте в 6 разів

зменшиться в 6 разів

зросте в 1,5 рази

не зміниться

зменшиться в 1,5 рази

Запитання 9

При якій силі струму відбувався електроліз, якщо за 10 хвилин на катоді осіло 0,54 грами хрому?

варіанти відповідей

0,2 А

5 А

300 А

58 нА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест