Електромагнітні хвилі. Радіозв'язок

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Фізика
Тест виконано: 313 разів
15 запитань
Запитання 1

Поширення у просторі коливань електромагнітного поля називається...

варіанти відповідей

електромагнітним рухом

електромагнітною бурею

електромагнітною хвилею

електромагнітним середовищем

Запитання 2

Що використовують як джерело електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

Закритий коливальний контур

Провід, в якому тече струм

Відкритий коливальний контур

Заряджений конденсатор

Запитання 3

Вкажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Швидкість електромагнітних хвиль у речовині більша, ніж у вакуумі

 Електромагнітна хвиля поперечна

Електричне й магнітне поля коливаються в одній площині

Електромагнітна хвиля не може переносити енергію

Запитання 4

Яка швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі?

варіанти відповідей

300 км/с

30 000 км/с

300 000 км/с

3 000 000 км/с

Запитання 5

Як потрібно змінити частоту електромагнітної хвилі, щоб її довжина зменшилась у 3 рази?

варіанти відповідей

Зменшити у 3 рази

 Зменшити у 1,5 рази

Збільшити у 3 рази

Збільшити у 9 разів

Запитання 6

Яке зі вказаних тверджень НЕ відповідає властивостям електромагнітних хвиль?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі додаються

Електромагнітні хвилі відбиваються провідником

Електромагнітні хвилі  проходять через провідник

Електромагнітні хвилі огинають перешкоди

Запитання 7

Електромагнітні хвилі довжиною 0,6 м поширюються з частотою . . . .

варіанти відповідей

1,8*108 Гц

 500 МГц

1800 МГц

 500 кГц

Запитання 8

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище

Швидкість поширення електромагнітних хвиль найбільша у воді

Швидкість електромагнітних хвиль не залежить від середовища

Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі нульова

Запитання 9

При переході електромагнітних хвиль з одного середовища в інше ...

варіанти відповідей

змінюється частота хвилі

 змінюється довжина хвилі

характеристики хвилі не змінюються

хвиля зникає

Запитання 10

Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі - це...

варіанти відповідей

шкала Фаренгейта

електромагнітне випромінювання

електромагнітна хвиля

шкала електромагнітних хвиль;  

Запитання 11

Які з видів електромагнітних хвиль використовуються для мобільного зв'язку?

варіанти відповідей

Радіохвилі

 Інфрачервоні

Ультрафіолетові

Рентгенівські

Запитання 12

Які з видів електромагнітних хвиль використовуються в приладах нічного бачення?

варіанти відповідей

Радіохвилі

 Інфрачервоні

 Ультрафіолетові

Рентгенівські

Запитання 13

Які з видів електромагнітних хвиль мають бактерицидну дію?

варіанти відповідей

Радіохвилі

 Інфрачервоні

 Видиме світло

 Ультрафіолетові

Запитання 14

Які з видів електромагнітних хвиль виникають під час радіоактивного розпаду і мають високу проникну здатність?

варіанти відповідей

Радіохвилі

Ультрафіолетові

Гамма-промені

Рентгенівські

Запитання 15

Розташуйте перелічені види електромагнітних випромінювань у порядку збільшення довжини хвилі: 1) Видиме світло; 2) Ультрафіолетове випромінювання; 3) Рентгенівське випромінювання; 4) Радіохвилі

варіанти відповідей

1,2,3,4

3,2,1,4

 3,4,2,1

2,1,3,4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест