Тема: «Швидкість . Рівномірний прямолінійний рух»

Додано: 30 березня 2020
Предмет: Фізика
5 запитань
Запитання 1

Якщо тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однакові шляхи , то такий рух називають :

варіанти відповідей

прямолінійним рівноприскореним 

нерівномірним 

прямолінійним рівномірним 

Запитання 2

Одиниці вимірювання швидкості в СІ :              

варіанти відповідей

1 км/год 

1 м/с 

км/с

1 м/хв

Запитання 3

Швидкість 54 км/год дорівнює швидкості :

варіанти відповідей

10 м/с  

20 м/с 

15 м/с 

25 м/с

Запитання 4

Швидкість 10 м/с дорівнює швидкості :

варіанти відповідей

36 км/год 

54 км/год  

108 км/год 

72 км/год

Запитання 5

Швидкість тіла при рівномірному русі визначають за формулою :

варіанти відповідей

V=S/t

V=t/S

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест