Електронні таблиці

Додано: 26 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 426 разів
9 запитань
Запитання 1

Який тип діаграми представлений на малюнку?

варіанти відповідей

лінійчата

точкова

кругова

пелюсткова

Запитання 2

Який тип діаграм використовують для відображення змін певних значень з часом, для порівняння даних та для представлення обмеженого часового ряду?

варіанти відповідей

кругова

полігон

гістограма

лінійчата

Запитання 3

Встанови до якої групи посилань відносяться наведені посилання:

 $VB$5

$DF$12

 $C$1

варіанти відповідей

Відносні

Абсолютні

Мішані

Запитання 4

Рядки електронної таблиці Excel позначаються

варіанти відповідей

літерами латинського алфавіту

арабськими цифрами

римськими цифрами

літерами російського алфавіту

Запитання 5

Оберіть кілька (від двох до п'яти) правильних варіантів відповідей з запропонованих

Кожна комірка ідентифікується адресою. Які з вказаних адрес комірок записані вірно?

варіанти відповідей

Я17

E5

D34

31Z

А2

Запитання 6

Оберіть кілька (від двох до п'яти) правильних варіантів відповідей з запропонованих

Кожна комірка аркуша може бути порожньою або містити певні дані. Дані можна вводити в

варіанти відповідей

полі введення

комірку

рядку формул

діалозі Форма

меню

Запитання 7

Оберіть кілька (від двох до п'яти) правильних варіантів відповідей з запропонованих

Сучасні табличні процесори дозволяють обробляти великі об’єми інформації. Електронні таблиці використовують для

варіанти відповідей

сортування табличних даних

виконання обчислень за формулами

обробки відео файлів

автоматизації введення даних

обробки графічних зображень

Запитання 8

В формулах можуть використовуватися посилання на комірки. Вкажіть відносне посилання.

варіанти відповідей

$A$5

$A5

A5

A$5

Запитання 9

Вираз, за яким виконуються обчислення у комірках, – це

варіанти відповідей

аргумент

формула

форма

функція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест