Електронні таблиці (підсумковий урок)

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 80 разів
26 запитань
Запитання 1

Якщо задано посилання на комірку $A3 то воно

варіанти відповідей

Відносне

Абсолютне

Мішане

Запитання 2

Виберіть серед перелічених абсолютні посилання на комірки

варіанти відповідей

C3      

курс

$A$1

$A3

Запитання 3

Якого вигляду набуде формула =$B$3*C1+B1, якщо вона знаходиться в комірці D1 і скопійована до комірки D4

варіанти відповідей

=$B$4*C1+B4

=$B$3*C4+B4

=$B$4*C4+B1

Запитання 4

Які з поданих нижче формул записані неправильно

варіанти відповідей

=sum(a5:a12)

= $c$4*b5\a5

=sum(A12, A34)

=G$4*d4

Запитання 5

У електронній таблиці виділена група комірок А2:С4. Із скількох комірок складає ця група

варіанти відповідей

5

6

9

12

Запитання 6

Після введення числа у комірку спостерігається наступна картина: #######. Поясніть причину цієї ситуації

варіанти відповідей

недостатня ширина комірки для введення даних

посилання не неіснуючу (знищену) комірку

ділення на нуль

Запитання 7

Який вираз буде міститись у комірці D3, якщо вона містить формулу: if (А3<10, "середній рівень", "високий рівень"), а у комірці А3 міститься число 10

варіанти відповідей

високий рівень

середній рівень

порожня комірка

Запитання 8

Що відобразиться в комірці А5, якщо до неї ввести: А2+А3-А4 (якщо А1=3, А2=4, А4=7)

варіанти відповідей

А2+А3-А4

0

14

Запитання 9

Дано показники температури за місяць. Якого типу діаграму найкраще використати, щоб проаналізувати ці дані

варіанти відповідей
Запитання 10

Якого типу умовне форматування застосовано

варіанти відповідей

гістограми

кольорові шкали

набори піктограм

Запитання 11

Для чого призначений рядок формул?

варіанти відповідей

у рядку формул зазначають адресу активної клітинки        

відтворює дані або формули, які вводяться або знаходяться в поточній комірці

призначений для введення формул і функцій в робочий лист і редагування змісту комірок

рядок формул відображає історію введених формул

 у рядку формул відображається фактичний зміст активної клітинки

рядок формул відповідає за форматування електронної таблиці

рядок формул дає можливість керувати листами електронної таблиці

Запитання 12

Як називається документ, що створює табличний процесор?

варіанти відповідей

Таблиця 

Клітинка

Книга

Аркуш

Запитання 13

Сукупність клітинок, які містяться на перетині одного чи кількох стовпців і рядків називається?

варіанти відповідей

Аркуш

Документ

Діапазон клітинок

Книга

Запитання 14

Функції, призначені для виконання обчислень над числами або даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо називаються

варіанти відповідей

статистичними

функціональними

математичними

логічними

Запитання 15

Що означає математична функція ROUND?

варіанти відповідей

округлення до вказаної кількості цифр після коми

сума

добуток

остача від ділення

Запитання 16

Що означає математична функція SUM?

варіанти відповідей

сума

сума за умови, що ..

добуток

остача від ділення

Запитання 17

Статистичні функції - це функції, призначені для...

варіанти відповідей

порівняння значень діапазонів комірок

аналізу значень діапазонів комірок

копіювання значень діапазонів комірок

збільшенню значень діапазонів комірок

Запитання 18

За допомогою статистичних функцій можна знайти...

варіанти відповідей

найбільше значення

найменше значення

розрахувати суму

розрахувати середнє значення

Запитання 19

Функції OR, AND, NOT належать до:

варіанти відповідей

варіантних

логічних

статистичних

математичних

Запитання 20

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур.

варіанти відповідей

схема

малюнок

креслення

діаграма

Запитання 21

Які діаграми доцільно використовувати тоді, якщо потрібно відобразити деякий процес у часі, динаміку зміни окремих даних, які не залежать одне від одного.

варіанти відповідей

Секторні

Графік

Точкові

Стовпчасті

Запитання 22

Які діаграми доцільно використовувати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів числових даних..

варіанти відповідей

Секторні

Стовпчасті

Бульбашкові

Точкові

Запитання 23

Які дії можна виконувати з готовою таб­лицею:

варіанти відповідей

переміщувати на інші аркуші;

сортувати

додавати нові дані;

змінювати окремі частини

Запитання 24

Для чого використовують розширені фільтри?

варіанти відповідей

щоб застосувати прості умови

щоб видалити складні умови

щоб видалити прості умови

щоб застосувати складні умови

Запитання 25

Для застосування розширеного фільтру необхідно :

варіанти відповідей

скопіювати в окреме місце заголовки стовпців

під скопійованими заголовками ввести критерії фільтрування

встановити Розширений фільтр

встановити додатковий фільтр

Запитання 26

Налаштування показу даних та назв можна за допомогою інструмента...

варіанти відповідей

елементи

фільтри

діаграми

стилі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест