Контрольна робота з теми "3D-графіка"

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера - це ...

варіанти відповідей

Векторна графіка

Тривимірна графіка

Растрова графіка

Комп'ютерна графіка

Запитання 2

Виберіть з переліку апаратні засоби комп'ютерної графіки:

варіанти відповідей

принтер

плотер

графічний редактор

монітор

Запитання 3

3D-графіка - це

варіанти відповідей

графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою

розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів. 

галузь інформатики, що вивчає методи та прийоми обробки графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки

модель експерименту з екранною візуалізацією на комп'ютері 

Запитання 4

Оберіть сфери застосування 3D-графіки

варіанти відповідей

Реклама

Кіно

Медицина

Всі відповіді вірні

Запитання 5

Для одержання тривимірного зображення на площині потрібні такі кроки:

варіанти відповідей

Моделювання, рендеринг, виведення

Моделювання, виведення, рендеринг

Введення, моделювання, виведення

Рендеринг, моделювання, виведення.

Запитання 6

Завдання тривимірного моделювання —

варіанти відповідей

описати об'єкти і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати моделі і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати геометричні фігури і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати предмети і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

Запитання 7

Сцена (віртуальний простір моделювання) включає в себе такі категорії об'єктів

варіанти відповідей

Матеріали

Геометрія

Джерела світра

Віртуальні камери

Запитання 8

Обрати зображення програми Blender

варіанти відповідей
Запитання 9

Недоліки тривимірної графіки:

варіанти відповідей

підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера

велика підготовча робота по створенню моделей

часто результати візуалізації виглядають дуже правильно

Запитання 10

Скільки осей координат використовується при побудові 3D-об'єкта?

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

Запитання 11

Дублювання об'єкта - це

варіанти відповідей

операція створення граней елементів

операція створення копій елементів 

 операція створення ребер елементів

операція зглажування стиків між елементами

Запитання 12

Які дії можна виконувати з об'єктом в 3D-побудові ?

варіанти відповідей

обертання 

переміщення

дублювання (клонування) 

копіювання 

висвічування 

сканування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест