Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг

Додано: 16 вересня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 109 разів
13 запитань
Запитання 1

Інформація про зв'язки задокументованої інформації з фізичними або юридичними особами та іншими документами.інформація про зв'язки задокументованої інформації з фізичними або юридичними особами та іншими документами це...

варіанти відповідей

Зміст електронного документа

Контекст електронного документа

Структура електронного документа

Запитання 2

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом 

варіанти відповідей

перевірки наявності реквізитів

перевірки електронного цифрового підпису

перевірки наявності всіх структурних частин

Запитання 3

Електронний документ вважається одержаним адресатом із часу надходження авторові....

варіанти відповідей

повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа

потрібно тільки відправити

відповіді на лист

Запитання 4

Дані, що пов'язані та стосуються електронного документа, містять інформацію про його соціальну визначеність та розуміння змісту, контексту, структури це...

варіанти відповідей

структура електронного документа

метадані

контекст електронного документа

зміст електронного документа

Запитання 5

Текстові та графічні частини, що складають документ це...

варіанти відповідей

Зміст електронного документа

Контекст електронного документа

Структура електронного документа

Запитання 6

Що означає поданий перелік?

-       українська мова викладення документу.

-       найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ;

-       назва документа (форми);

-       дата і місце складання документа;

-       зміст документа;

-       посади і прізвища відповідальних (уповноважених) осіб;

-       особистий чи електронний підпис, складений відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.варіанти відповідей

обов’язкові реквізити документу 

обов'язкові структурні частини документу

властивості електронного документу

Запитання 7

Технологія обробки інформації в установі електронними засобами, що базується на обробці даних, документів, таблиць, текстів, зображень, графіків це...


варіанти відповідей

електронний документ

електронний документообіг

електронний офіс

видавнича система

Запитання 8

Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів це...


варіанти відповідей

електронний документ

видавнича система

електронний документообіг

електронний офіс

Запитання 9

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа це...

варіанти відповідей

електронний офіс

електронний документ

електронний документообіг

видавнича система

Запитання 10

Як називається параметр криптографічної системи, який використовується для шифрування і/або дешифрування повідомлення при шифруванні?

варіанти відповідей

Електронний цифровий підпис

Електронний документ

Ключ

Запитання 11

Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних - це...

варіанти відповідей

Електронний цифровий підпис

Електронний документ

Електронний підпис

Ключ

Запитання 12

Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача - це...

варіанти відповідей

Електронний цифровий підпис

Електронний документ

Цифровий підпис

Ключ

Запитання 13

Правовий статус безпаперового документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах влади визначається:

варіанти відповідей

ЗУ Про електронні документи та електронний документообіг

ЗУ Про електронний цифровий підпис

ЗУ Про місцеве самоврядування

ЗУ Про загальну середню освіту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест