Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис

10 запитань
Запитання 1

Електронний документ – це

варіанти відповідей

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,

включаючи обов'язкові реквізити документа.


документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,

включаючи обов'язкові сторінки документа.

Запитання 2

•Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Ознаки електронного документа:

варіанти відповідей

•є програмно-технічнозалежним продуктом


•має широкий спектр інформаційного відображення: текстові, графічні, електронні таблиці, бази даних, мультимедійні•зміст електронного документа може бути фрагментованим•може мати посилання, які не контролюються авторами•зберігають на фізичних носіях інформації (магнітні, оптичні пристрої)

Запитання 4

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Електронний цифровий підпис

варіанти відповідей

•дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

•дані в електронній формі, які додаються до інших даних які логічно з ними не пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

Запитання 7

Електронний цифровий підпис •це різновид електронного підпису, який за юридичним статусом прирівнюється до власноручного в разі виконання технічних умов, визначених законом.

варіанти відповідей

з правової точки зору

з фізичної точки зору

Запитання 8

Електронний цифровий підпис •унікальний електронний код, за допомогою якого підтверджується цілісність та юридична сила електронного документа, а також однозначно ідентифікується особа, яка його підписала

варіанти відповідей

з фізичної точки зору

з правової точки зору

Запитання 9

Основні принципи електронного документообігу

варіанти відповідей

Однократна реєстрація документа

Безперервність руху документа 

Ефективно організована система пошуку документа 

Запитання 10

Електронний документообіг передбачає

варіанти відповідей

•реєстрацію документів та змін до них;

•пересилання користувачам для подальшої роботи зареєстрованих документів за допомогою сучасних ІТ; 

•пошук у базі даних, перегляд і редагування електронних текстів документів у відповідності з правами доступу користувачів;

•контроль за проходженням і виконанням документів;

•оформлення документів в архів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест