Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це

варіанти відповідей

електронний документ

 цифровий підпис

 цифровий документ

 електронний підпис

Запитання 2

Виберіть властивості електронного документа

варіанти відповідей

зміст

структура

 контекст

важливість

Запитання 3

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

1 рокувід строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері


10 років

25 років

Запитання 4

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

варіанти відповідей

відкритого ключа

 електронного ключа

особистого ключа

 індивідуального ключа

Запитання 5

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо

варіанти відповідей

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті

 під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

Запитання 6

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані

варіанти відповідей

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

інформацію про обмеження використання підпису

 дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

відкритий ключ

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

Запитання 7

Електронний офіс - це

варіанти відповідей

 технологія обробки інформації в установі електронними засобами, що базується на обробці даних, документів, таблиць, текстів, зображень, графіків.

сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.


можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з корупцією

Запитання 8

Електронний цифровий підпис призначений для 

варіанти відповідей

для аутентифікації підписувача

для підпису документа

для підтвердження цілісності даних в електронній формі

Запитання 9

Виберіть моделі організації інфраструктури сертифікатів

варіанти відповідей

централізована


змішана

децентралізована

закрита

Запитання 10

Основні загрози для систем електронного документообігу

варіанти відповідей

загроза цілісності

 загроза доступності

неможливість доказу авторства

загроза працездатності системи 

Запитання 11

Надання певних повноважень особі або групі осіб на виконання деяких дій в системі обробки даних - це

варіанти відповідей

Аутентифікація

 Ідентифікація

 Авторизація

Запитання 12

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є

варіанти відповідей

 свідоцтво про право на спадщину

 свідоцтво про смерть


в інших випадках, передбачених законом

 свідоцтво про народження

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест