18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ТО. Основи електронного документообігу.

12 запитань
Запитання 1

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це

варіанти відповідей

електронний документ

цифровий документ

цифровий підпис

електронний підпис

Запитання 2

Виберіть властивості електронного документа

варіанти відповідей

зміст

контекст

структура

важливість

Запитання 3

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

1 року

10 років

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

25 років

Запитання 4

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

варіанти відповідей

відкритого ключа

особистого ключа

електронного ключа

індивідуального ключа

Запитання 5

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо

варіанти відповідей

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті


відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

Запитання 6

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані

варіанти відповідей

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

відкритий ключ

інформацію про обмеження використання підпису

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

Запитання 7

Електронний офіс - це 

варіанти відповідей

технологія обробки інформації в установі електронними засобами, що базується на обробці даних, документів, таблиць, текстів, зображень, графіків.

можливість подання різноманітної звітності не на папері, а в електронному вигляді, що значно підвищує ефективність боротьби з корупцією

сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Запитання 8

Електронний цифровий підпис призначений для 

варіанти відповідей

для аутентифікації підписувача

для підтвердження цілісності даних в електронній формі

для підпису документа

Запитання 9

Виберіть моделі організації інфраструктури сертифікатів

варіанти відповідей

централізована

децентралізована

змішана

закрита

Запитання 10

Основні загрози для систем електронного документообігу 

варіанти відповідей

загроза цілісності

неможливість доказу авторства 

загроза доступності

загроза працездатності системи 

Запитання 11

Надання певних повноважень особі або групі осіб на виконання деяких дій в системі обробки даних - це

варіанти відповідей

Аутентифікація

Авторизація

Ідентифікація

Запитання 12

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є

варіанти відповідей

свідоцтво про право на спадщину

свідоцтво про народження

свідоцтво про смерть

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

в інших випадках, передбачених законом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест