Елементарні фігури на площині та їх властивості

Додано: 14 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 81 раз
14 запитань
Запитання 1

Скільки спільних точок мають 2 прямі, що перетинаються?

варіанти відповідей

1

2

0

нескінченно багато

Запитання 2

Три точки А,В і С лежать на одній прямій. Відомо, що АВ=13,5 см, АС = 10,7 см, ВС = 2,8 см. Яка з трьох точок лежить між двома іншими?

варіанти відповідей

А лежить між В і С

В лежить між А і С

С лежить між А і В

Запитання 3

На прямій точка С лежить між точками А і В, АВ = 15 см. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо СВ = 10 см.

варіанти відповідей

25 см

50 см

10 см

5 см

Запитання 4

Промінь КО проходить між сторонами кута МКР. Обчисліть ∠МКР, якщо ∠МКО = 300,∠РКО = 900.

варіанти відповідей

600

1500

1200

300

Запитання 5

Промінь BD проходить між сторонами кута АВС. Обчисліть ∠CBD, якщо ∠АВС=1200 і кут ABD у 3 рази менший, ніж кут АВС.

варіанти відповідей

400

300

800

900

Запитання 6

На прямій точка О лежить між точками М і К. Довжина відрізка МО в 4 рази менша від довжини відрізка ОК. Знайдіть довжину відрізка ОК, якщо МК= 20 см.

варіанти відповідей

5 см

15 см

16 см

4 см

Запитання 7

Розгорнутий кут поділений променем, що виходить з його вершини та 2 такі кути, що половина одного з них більша від третини іншого на 200. Знайдіть ці кути.

варіанти відповідей

450 і 350

960 і 840

1400 і 400

720 і 1080

Запитання 8

Знайдіть суміжні кути, якщо їх градусні міри відносяться, як 1 : 2.

варіанти відповідей

60о і 120о

72о і 108о

90о і 180о

Запитання 9

Прямий кут поділено променем, який виходить з його вершини, на два такі кути, що половина одного з них дорівнює третині другого. Знайдіть ці кути.

варіанти відповідей

42о і 48о

36о і 54о

40о і 50о

Запитання 10

Сума двох кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 60о. Знайти ці кути.

варіанти відповідей

10о і 50о

30о і 30о

20о і 40о

Запитання 11

На відрізку AB, довжиною 36 см позначено точку K. Знайти довжину відрізків AK і BK, якщо AK більший від BK на 4 см.

варіанти відповідей

28 см і 8 см

20 см і 16 см

22 см і 18 см

Запитання 12

Один з кутів, утворених при перетині двох прямих, на 20⁰ більший від іншого. Чому дорівнюють всі утворені кути?

варіанти відповідей

20⁰, 160⁰, 20⁰, 160⁰

80⁰, 100⁰, 80⁰, 100⁰

20⁰, 120⁰, 20⁰, 120⁰

20⁰, 160⁰, 40⁰, 160⁰

20⁰, 140⁰, 60⁰, 160⁰

60⁰, 120⁰, 60⁰, 120⁰

80⁰, 100⁰, 80⁰, 10⁰

Запитання 13

Один із кутів, що утворюється при перетині двох прямих, дорівнює 140⁰. Чому дорівнюють решта кутів?

варіанти відповідей

140⁰, 40⁰, 40⁰

140⁰, 140⁰, 40⁰

180⁰, 40⁰, 140⁰

140⁰, 40⁰,180⁰

40⁰, 40⁰, 40⁰

визначити неможливо

140⁰, 140⁰, 140⁰

Запитання 14

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо точка С - його середина і СВ = 4 см.

варіанти відповідей

2 см

4 см

8 см

6 см

1 см

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест