Елементний склад живих організмів

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
19 запитань
Запитання 1

Елементарними хімічними складниками молекулярного рівня життя є:

варіанти відповідей

Макроелементи

Вода

Мінеральні солі

Білки

Запитання 2

Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, значення виявлених у них хімічних сполук та їх перетворення в процесі обміну речовин, - це

варіанти відповідей

Біофізика

Біохімія

Біогеографія

Біометрія

Запитання 3

Наука, яка визначає біологічні процеси на рівні нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур, - це

варіанти відповідей

Біохімія

Генетика

Молекулярна біологія

Фізіологія

Запитання 4

До органогенів не належить

варіанти відповідей

Карбон

Нітроген

Гідроген

Калій

Запитання 5

Макроелемент, який входить до складу хлорофілу, - це

варіанти відповідей

Сульфур

Фосфор

Кальцій

Магній

Запитання 6

Дію ферментів стимулюють йони

варіанти відповідей

Калію

Магнію

Фосфору

Нітрогену

Запитання 7

Скорочення м`язів зумовлює зміна концентрації катіонів

варіанти відповідей

Калію

Натрію

Кальцію

Магнію

Запитання 8

Блакитне забарвлення крові головоногих молюсків зумовлюють катіони

варіанти відповідей

Купруму

Хрому

Кобальту

Феруму

Запитання 9

Для забезпечення зсідання крові необхідний

варіанти відповідей

Калій

Кальцій

Ферум

Натрій

Запитання 10

У позаклітинному середовищі переважають йони

варіанти відповідей

Натрію

Калію

Кобальту

Сульфуру

Запитання 11

До складу шлункового соку людини входять йони

варіанти відповідей

Сульфуру

Йоду

Хлору

Флуору

Запитання 12

Мікроелемент у складі гемоглобіну й міоглобіну, який здійснює транспорт газів,- це

варіанти відповідей

Натрій

Калій

Фосфор

Ферум

Запитання 13

Макроелемент, який у живленні рослин займає третє місце після Нітрогену і Фосфору

варіанти відповідей

Сульфур

Хлор

Кальцій

Магній

Запитання 14

Позначте, у якій кількості містяться мікроелементи в біосистемах

варіанти відповідей

Понад 1 %

Понад 0,000001%

Понад 0,1 %

Понад 10%

Запитання 15

Нестача цього мікроелемента викликає карієс, а надлишок - плямисту емаль зубів

варіанти відповідей

Йод

Купрум

Ванадій

Флуор

Запитання 16

Мікроелемент, який у тварин входить до складу гормонів щитоподібної залози

варіанти відповідей

Флуор

Бром

Іод

Бор

Запитання 17

Процес нагромадження з часом в організмі або окремих його органах певних речовин чи елементів, що надходять із довкілля, - це

варіанти відповідей

Біоіндикація

Біоакумуляція

Біолюмінісценсія

Біоорієнтація

Запитання 18

Найбільшою токсичністю характеризується такий важкий метал

варіанти відповідей

Купрум

Кадмій

Плюмбум

Меркурій (Ртуть)

Запитання 19

Ендемічний зоб спостерігається за нестачі

варіанти відповідей

Флуору

Цинку

Іоду

Феруму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест