Емоційне благополуччя. Уміння вчитися. Самовиховання характеру.

Додано: 15 лютого
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

До яких видів емоцій відноситься байдужість?

варіанти відповідей

негативні

позитивні

нейтральні

амбівалентні

Запитання 2

Емоційна зрілість - це:

варіанти відповідей

ознаки вихованості

вміння керувати своїми емоціями

один з етапів підліткового віку

Запитання 3

Вкажіть функції емоцій

варіанти відповідей

естетична

захисна

комунікативна

Запитання 4

Важливою умовою ефективного навчання є

варіанти відповідей

настрій

практичне закріплення

навчання без докладання свідомих зусиль

Запитання 5

Найбільш ефективним методом навчання є

варіанти відповідей

активне

пасивне

інтерактивне

інертне

Запитання 6

Вкажіть активні методи навчання

варіанти відповідей

ділова гра

дискусія

лекція

читання

Запитання 7

Аудіали найкраще сприймають інформацію

варіанти відповідей

за допомогою зору

за допомогою слуху

за допомогою тактильних відчуттів

Запитання 8

Для кінестетиків найкраща форма навчання

варіанти відповідей

використання аудіозаписів

практична робота та експеримент

використання таблиць, схем, малюнків

Запитання 9

Для візуалів найкраща форма навчання

варіанти відповідей

використання аудіозаписів

лекція вчителя

практична робота та експеримент

використання схем, таблиць, малюнків

Запитання 10

Характер - це:

варіанти відповідей

психічні властивості людини, що визначають її поведінку в типових обставинах

набуті навички, знання та уміння

модель поведінки

Запитання 11

Рішучість, наполегливість, сміливість - це риси характеру:

варіанти відповідей

емоційні

інтелектуальні

вольові

Запитання 12

Скільки етапів морального розвитку виділяють психологи?

варіанти відповідей

1

3

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест