End of Year Test ( writing, Next Move 1)

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
17 запитань
Запитання 1

1 Choose the correct answers.


He ___ got a car.

варіанти відповідей

have

has

is

Запитання 2

She doesn’t like music. She ___ listens to it.

варіанти відповідей

often

hardly ever

doesn't

Запитання 3

___ were a lot of pupils in the classroom.

варіанти відповідей

It

There

-

Запитання 4

I usually ___ her every day.

варіанти відповідей

see

sees

am seeing

Запитання 5

Mrs Grant ___ in the post office.

варіанти відповідей

wark

warks

warking

Запитання 6

___ do they live?

варіанти відповідей

where

what

who

Запитання 7

Where ___ you yesterday?

варіанти відповідей

were

had

did

Запитання 8

That exercise isn’t easy. It’s very ___.

варіанти відповідей

difficult

expensive

popular

Запитання 9

She ___ breakfast at eight o’clock.

варіанти відповідей

takes

has

puts

Запитання 10

I often go to school on my ___.

варіанти відповідей

wallet

skatebard

laptop

Запитання 11

You can send a letter from the ___.

варіанти відповідей

shopping centre

post office

police station

Запитання 12

Can I use your memory ___?

варіанти відповідей

screen

stick

site

Запитання 13

The dinner was very bad. It was ___.

варіанти відповідей

interesting

disgusting

quiet

Запитання 14

Have you got ___ at home?

варіанти відповідей

bradband

digital

site

Запитання 15

You can’t fly there by ___.

варіанти відповідей

scooter

helicopter

plane

Запитання 16

Today is the ___ of May.

варіанти відповідей

twelve

thirtieth

thirteen

Запитання 17

The opposite of ‘large’ is ___.

варіанти відповідей

short

long

small

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест