Енвайронментологія

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
24 запитання
Запитання 1

До глобальної екологічної проблеми відноситься:

варіанти відповідей

зменшення запасів прісної води

шумове забруднення

смог

радіоактивне забруднення

Запитання 2

Озоновий шар атмосфери виконує ряд функцій, головною з яких є:

варіанти відповідей

Затримує вібите від землі тепло

сприяє утворенню водяної пари

розсіює частину ультрафіолетового випромінювання Сонця

поглинає леткі речовини атмосфери

Запитання 3

Назвіть екологічну проблему, що виникає внаслідок реакції між водою і такими полютантами як SO2 і різних оксиів Нітрогену

варіанти відповідей

Озонові діри

Кислотні дощі

Смог

Парниковий ефект

Запитання 4

До фізичних забруднень належать:

варіанти відповідей

пестициди

паразити

адвентивні види

радіоактивне випромінювання

Запитання 5

Посуха в Африці, де пустеля наступає на савани зі швидкістб 50 км/рік є наслідком дії:

варіанти відповідей

парникового ефекту

смогу

кислотних дощів

засолення грунтів

Запитання 6

Накопичення та підвищення рівня шкідливих сполук в харчових ланцюгах є наслідком забруднення води, а саме:

варіанти відповідей

фізичного забруднення

біологічного забруднення

хімічного забруднення

теплового забруднення

Запитання 7

Екологічні проблеми, що не є актуальними для України?

варіанти відповідей

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

Знищення лісів

скорочення біорізноманіття

надмірний ріст населення

Запитання 8

Що НЕ належить до виду забруднення навколишнього середовища

варіанти відповідей

фізіологічне

фізичне

хімічне

механічне

біологічне

Запитання 9

До механічних забрудненювачів довкілля належать:

варіанти відповідей

пластикові вироби, скло, цегла

нафтове та фармакологічне

теплове, радіаційне, електромагнітне

зоогенне, фітогенне, мікробіогенне, генетичне

Запитання 10

До природніх забруднень належать:

варіанти відповідей

пестициди

вивердження вулканів

засмічення водойм побутовими відходами

падіння метеоритів

Запитання 11

Причини винекнення парникового ефекту:

варіанти відповідей

збільшення кількості кислотних дощів

збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі

підвищення рівня захворюваності

збільшення кількості механячних решток в порвітрі

Запитання 12

Забруднення води мікроорганізмами є прикладом забруднення :

варіанти відповідей

хімічного

фізичного

теплового

біологічного

Запитання 13

Забруднення гідросфери пестицидами відноситься  до забруднення:     

варіанти відповідей

радіоактивного

механічного

біологічного

хімічного

Запитання 14

Зменшення вмісту кисню у воді спричинене

варіанти відповідей

цвітінням води

масовим розмноженням у воді вірусів

забрудненням водойм нафтопродуктами

накопиченням радіоактивних відходів

збільшенням рибних запасів

Запитання 15

Масове розмноження у воді кишкової палочки - це приклад забруднення

варіанти відповідей

фізичного

механічного

хімічного

біологічного

Запитання 16

Підвищення біологічної продуктивності водних екосистем унаслідок накопичення у воді біогенних елементів викликає

варіанти відповідей

цвітіння води

евтрофікацію

утворення боліт

загибель гідробіонтів

Запитання 17

 Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу:

варіанти відповідей

кислотні дощі

цвітіння води

засолення грунтів

озонові діри

Запитання 18

Які джерела забруднення атмосфери відносять до природних?

варіанти відповідей

транспорт

вулканізм

пилові бурі

сільське господарство

металургія

лісові пожежі

спалювання побутових відходів

Запитання 19

Метод оцінювання якості води за видовим складом

варіанти відповідей

біоакумуляція

біогенна міграція

біоіндикація

дрейф генів

Запитання 20

У тканинах тіла пінгвінів з Антарктиди під час дослідження було виявлено пестициди, які застосовувалися для обробки сільськогосподарських культур за кілька тисяч кілометрів від місця проживання цих птахів. Як ці речовини могли потрапити до їхніх організмів?

варіанти відповідей

з рослин в грунт

з рослин в повітря

з грунту у воду

з грунту в повітря

Запитання 21

. Що розуміють під раціональним природокористуванням?


варіанти відповідей

інтенсивна експлуатація природних ресурсів

використання новітніх технологій для природокористування

надавати можливість природним ресурсам самовідновлюватися

невикористовувати очисні споруди при виготовленні якісної продукції з природних ресурсів


Запитання 22

Основним джерелом забруднення води пестицидами є

варіанти відповідей

промисловість

сільське господарство

транспорт

енергетикка

Запитання 23

5. Про що говорить наявність дафнії як біоіндикатора в водоймі?

варіанти відповідей

А) про погану освітленність води

Б) про високу концентрацію вуглекислого газу

В) про "цвітіння" води

Г) про високу концентрацію пестицидів і солей важких металів

Д) про густину води

Запитання 24

Основними заходами охорони водойм, атмосферного повітря, ґрунтів та збереження біорізноманіття є:

варіанти відповідей

правові

організаційні

соціальні

економічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест