Етнос і нації

Додано: 23 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 36 разів
14 запитань
Запитання 1

Міжнаціональні відносини - це відносини між....

варіанти відповідей

представниками різних держав

різних народів

різних соціальних груп

Запитання 2

Де вперше почали вивчати міжнаціанальні відносини?

варіанти відповідей

Америка

Росія

Турція

Франція

Запитання 3

Яке питання стало початковим при вивчені проблеми міжнаціональних відносин?

варіанти відповідей

про пригнічення індіанського населення

взаємовідносини білого та темношкірого населення

збереження культури населення Північних народів

взаємовідносини кавказьких народів

Запитання 4

Що є характеристикою багатонаціональної держави?

варіанти відповідей

перевага однієї нації над іншою

наявність однієї для всіх мови

дискримінація по національному признаку

рівні права і свободи для всіх націй

Запитання 5

Належність людини до певної єтнічної групи -це....

варіанти відповідей

народність

нація

національність

народ

Запитання 6

На даний час в Світі.....

варіанти відповідей

країн більше, ніж національностей

країн менше, ніж національностей

країн майже стількиж , скільки національностей

Запитання 7

Яка з поданих країн є багатонаціональною?

варіанти відповідей

Південна Корея

Японія

Бельгія

Ісландія

Запитання 8

Чітке усвідомлення своєї суті - це.....

варіанти відповідей

самосвідомість

національна ідея

народність

нація

Запитання 9

Історично складена група людей- це......

варіанти відповідей

нація

етнос

народ

народність

Запитання 10

Коли етнос стає нацією?

варіанти відповідей

він піднімається на рівень національної самосвідомості і усвідомлює свою здатність до самостійного існування

коли чисельність перевищує 1000 на м2 і він домінує над іншими групами

коли етнічна група займає всі державні посади

Запитання 11

Коли термін "нація" має не етнічний а політичний зміст?

варіанти відповідей

коли всі( мешканці що приїхали чи проживають постійно) являються частиною нації

при винекненні національлно-політичних конфліктів

мешканців що недавно приїхали і заселили дану територю значно більше ніж місцевого населення.

Запитання 12

До найпоширеніших мов світу належать?

варіанти відповідей

китайська

англійська

російська

іспанська

іврит

вірменська

італійська

польська

Запитання 13

Представниками якої мовної сім'ї є мешканці України?

варіанти відповідей

кримські татари

гагаузи

караїми

кримчаки

вірменці

азербайджанці

казахи

росіяни

Запитання 14

До одноетнічних держав належать:....

варіанти відповідей

Ісландія

Росія

Португалія

Угорщина

Японія

Канада

Бразилія

Франція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест