Еволюція

Додано: 19 березня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 3027 разів
12 запитань
Запитання 1

Елементарною одиницею еволюції вважається:

варіанти відповідей

вид

особина

біосфера

популяція

Запитання 2

Випадкова зміна частоти зустрічальності алалей в популяції називається:

варіанти відповідей

міграцією

ізоляцією

дрейфом генів

популяційними хвилями

Запитання 3

Подібність між ознаками тварин різних систематичних груп, які живуть в подібних умовах, виникла в наслідок:

варіанти відповідей

дивергенції

конвергенції

дегенерації

регенерації

Запитання 4

Елементарний еволюційний матеріал:

варіанти відповідей

особина

популяція

вид

мутація

Запитання 5

Яка ознака рослин є ідіоадаптацією:

варіанти відповідей

багатоклітинність

наявність пагона

наявність квітки

вітрозапилення

Запитання 6

Згідно синтетичної теорії еволюції рушійною силою еволюції є

варіанти відповідей

природний добір

дрейф генів

мутації

ізоляція

Запитання 7

Явище розходження ознак, що є наслідком пристосування особин одного виду до різних умов довкілля:

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

мімікрія

онтогенез

Запитання 8

Зміни, які підвищують організацію організмів, та обумовлюють виникнення класів, типів:

варіанти відповідей

ідіоадаптації

ароморфози

дегенерації

дивергенції

Запитання 9

Зміни, які спрощують організацію організмів, і призводять до біологічного прогресу виду:

варіанти відповідей

ароморфози

ідеоадаптації

дивергенції

дегенерації

Запитання 10

Процеси, які обумовлюють виникнення надвидових таксонів:

варіанти відповідей

макроеволюція

мікроеволюція

біологічний регрес

біологічний прогрес

Запитання 11

Зниження пристосовановті організмів до змін середовища, зменшення їх чисельності, звуження ареалу:

варіанти відповідей

біологічний прогрес

біологічний регрес

ароморфоз

дегенерація

Запитання 12

Різноманітні ротові апарати в комах - це приклад:

варіанти відповідей

ароморфозу

дегенерації

ідеоадаптації

регенерації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест