Еволюція (докази еволюції, вид та його критерії, популяція, природний добір, еволюційні фактори, видоутворення)

20 запитань
Запитання 1

Біологічна еволюція – це…

варіанти відповідей

процес розвитку окремих популяцій

історичний розвиток органічного світу

поступовий розвиток Всесвіту

швидкі зміни у розвитку організмів

Запитання 2

На світлині представлено відбиток давньої папороті на кам’яному вугіллі. До якої групи доказів можна віднести цей відбиток?

варіанти відповідей

порівняльно-анатомічних

біогеографічних

молекулярно-генетичних

палеонтологічних

Запитання 3

Які твердження ви вважаєте правильними з огляду на докази еволюції?

І. Китоподібні належать до ссавців, тому що мають сталу температуру тіла та дихають легенями.

ІІ. На початкових стадіях розвитку зародок дельфіна дуже подібний на зародок людини.

варіанти відповідей

тільки І

тільки ІІ

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 4

Розгляньте малюнок. За яким критерієм визначають ці види жаб?

варіанти відповідей

Морфологічним

Фізіологічним

Біохімічним

Етологічним

Запитання 5

У промислових районах, де стовбури дерев закопчені, 90% метеликів березових п’ядунів мають темне забарвлення, а 10% - світле. Це пояснюється тим, що:


варіанти відповідей

темні метелики відкладають більше яєць, ніж світлі

темні метелики стійкіші до забруднення

темний колір маскує метеликів від хижаків

птахи віддають перевагу світлим метеликами за смаковими якостями

Запитання 6

Географічному видоутворенню відповідає такий приклад, як 


варіанти відповідей

поява нового виду пшениці з удвічі більшою кількістю хромосом 

поява різних видів в’юрків на островах від спільного материкового предка 

зміна кольору шерсті зайця для маскування взимку 

поява мула при схрещуванні кобили та віслюка 

Запитання 7

Переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території – це еволюційний фактор

варіанти відповідей

мутації

ізоляція

міграція

популяційна хвиля

Запитання 8

Природний добір як рушійна сила еволюції проявляється в

варіанти відповідей

переважаючому виживанні особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресу

збереженні особин, якості яких найкраще відповідають потребам людини

переважаючому виживанні найбільших за розмірами представників певної групи організмів

переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду

Запитання 9

В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «...протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість в поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилась вітром у море». Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?

варіанти відповідей

штучного добору

природного добору

модифікаційної мінливості

внутрішнього прагнення до прогресу

Запитання 10

Завезення до Австралії з Європи бджоли призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?

варіанти відповідей

міжвидової

внутрішньовидової

боротьби за статевого партнера

боротьби з несприятливими умовами

Запитання 11

Елементарною одиницею еволюції вважається

варіанти відповідей

окремий організм

вид

популяція

сукупність видів

Запитання 12

Еволюційний процес утворення нових видів називають

варіанти відповідей

макроеволюція

мікроеволюція

філогенез

онтогенез

Запитання 13

Загальна кількість особин на певній території, яка належить до однієї популяції – це

варіанти відповідей

ареал

структура

щільність

чисельність

Запитання 14

Передні кінцівки хребетних - органи

варіанти відповідей

гомологічні

аналогічні

рудиментарні

атавістичні

Запитання 15

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

варіанти відповідей

ламаркісти

дарвіністи

креаціоністи

альтернативці

Запитання 16

Рушійними силами еволюції за Ч. Дарвіном є:

варіанти відповідей

 різноманітність умов середовища та природний добір

 адаптації та боротьба за існування

різноманітність умов середовища та адаптації

природний добір та боротьба за існування

Запитання 17

До атавізмів належать:

варіанти відповідей

вусики гороху і суниці

суцільний волосяний покрив у людини

залишки тазового пояса у китів

ласти в дельфінів і китів

Запитання 18

Головна причина боротьби за існування - це:

варіанти відповідей

неможливість мати велику кількість нащадків

 невідповідність між здатністю видів до необмеженого розмноження та обмеженістю ресурсів

 боротьба з особинами інших видів

 кліматичні фактори

Запитання 19

Виберіть гомологічні органи:

варіанти відповідей

крила кажанів та крила комах

зябра річкового рака та річкового окуня

 крила кажанів та плавці китів

додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону

Запитання 20

Авторами еволюційних теорій є:

варіанти відповідей

Дарвін

Мендель

Ламарк

Морган

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест