9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Еволюція органічного світу

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 89 разів
16 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає вимерлі форми органічного світу

варіанти відповідей

анатомія

біогеографія

палеонтологія

антропологія

Запитання 2

Рушійною силою еволюції Ч.Дарвін вважав

варіанти відповідей

внутрішнє прагнення організму до прогресу

зміни в організмі в результаті тренувань органів

процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування

добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

Запитання 3

Прикладом внутрішньовидової боротьби за існування є

варіанти відповідей

турнірні бої оленів за самицю 

полювання лисиці на зайця  

запилення квіток комахами 

розповсюдження насіння сосни вітром

Запитання 4

Елементарною одиницею еволюції за сучасними поглядами вважається: 

варіанти відповідей

вид

особина

біосфера

популяція

Запитання 5

Випадкова зміна частоти зустрічальності алелей у малих популяціях називається

варіанти відповідей

міграцією  . 

ізоляцією 

дрейфом генів

популяційними хвилями

Запитання 6

Соціокультурним фактором антропогенезу є: 

варіанти відповідей

боротьба за існування

природний добір

популяційні хвилі

трудова діяльність

Запитання 7

Процес виживання найбільш пристосованих організмів до умов існування Ч. Дарвін назвав

варіанти відповідей

внутрішнім прагненням до прогресу

боротьбою за існування

природним добором

штучним добором

Запитання 8

Зябра рака річкового та зябра окуня річкового є

варіанти відповідей

аналогічними органами

гомологічними органами

рудиментами

атавізмами

Запитання 9

Риюча кінцівка крота та плавець дельфіна є

варіанти відповідей

аналогічним органами

гомологічними органами

рудиментами

атавізмами

Запитання 10

Два учні розглядали фотографії, на яких зображено близькі види Ховраха сірого та Ховраха крапчастого . Ці види виникли в результаті проживання особин на різних берегах річки Дніпро. Перший учень уважає, що види виникли внаслідок дивергенції. Другий учень зазначив, що це є прикладом географічного видоутворення. Хто з них має рацію? 

варіанти відповідей

перший учень

другий учень

обоє мають рацію

обоє помиляються

Запитання 11

Наявність апендикса в людини є

варіанти відповідей

аналогією

гомологією

рудиментом

атавізмом

Запитання 12

Процес формування людини в процесі еволюції

варіанти відповідей

антропогенез

мікроеволюція

видоутворення

Запитання 13

Група особин однакових за походженням, мають спільний план будови, однакові фізіологічні процеси, займають спільний ареал, вільно схрещуються і дають плодюче потомство

варіанти відповідей

вид

популяція

Запитання 14

Група особин одного виду, що мають спільне походження, однаковий план будови, фізіологічні процеси, займають спільний ареал, вільно схрещуються і дають плодюче потомство

варіанти відповідей

вид

популяція

Запитання 15

До утворення двох різних видів одночасно може привести такий тип природного добору, як

варіанти відповідей

рушійний

стабілізувальний

дизруптивний

спадковий

Запитання 16

Остаточно довести, що живі істоти виникають тільки з живих істот, удалося

варіанти відповідей

Аристотелю

Франческо Реді

Ж.Б.Ламарку

Л.Пастеру

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест