24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Еволюція органічного світу

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 38 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка наука вивчає викопні рештки древніх організмів?

варіанти відповідей

археологія

палеонтологія

біогеохімія

біогеографія

Запитання 2

Деякі види комарів мешкають на одній території, схожі морфологічно, але мають різний каріотип і не схрещуються між собою. За яким критерієм виду вони розрізняються?

варіанти відповідей

географічним

морфологічним

цитогенетичним

екологічним

Запитання 3

Виберіть найвагоміший аргумент того, що люди різних рас належать до одного виду

варіанти відповідей

У різних рас є істотні відмінності у кольорі шкіри

Процеси обміну речовин у людей різних рас відбуваються подібно

У людей різних рас та деяких інших приматів зустрічаються чотири групи крові

У результаті міжрасових шлюбів народжуються плідні нащадки

Запитання 4

Вкажіть, в яку еру панували динозаври?

варіанти відповідей

мезозойську

палеозойську

кайнозойську

архейську

Запитання 5

На Галапагоських островах Ч. Дарвін виявив велику різноманітність дзьобів у в'юрків, що пов'язано з різним характером живлення. Така різноманітність є прикладом...

варіанти відповідей

дивергенції

конвергенції

паралелізму

модифікаційної мінливості

Запитання 6

На якому материку виник вид Людина уміла (Homo habilis)?

варіанти відповідей

Євразія

Африка

Австралія

Південна Америка

Запитання 7

Які з тверджень щодо наукової спадщини Ч. Дарвіна відповідають дійсності?

варіанти відповідей

Ч. Дарвін вперше запропонував еволюційну ідею розвитку життя на Землі

Основою його теорії є твердження що усі набуті ознаки успадковуються

За теорією Дарвіна рушійною силою еволюції є природний добір

Ч. Дарвін першим описав історію розвитку життя на Землі протягом 5 млрд. років

Ч. Дарвін стверджував, що природний добір відбувається на основі спадкової мінливості

Запитання 8

Які ознаки не успадковуються людиною, а набуваються протягом життя у суспільстві?

варіанти відповідей

великий об'єм мозку

володіння мовою, здатність спілкуватися

вміння використовувати знаряддя праці

рухлива кисть

грудне вигодовування, турбота про нащадків

Запитання 9

Розмістіть еволюційні події відповідно до їх послідовності:

варіанти відповідей

1) виникнення членистоногих тварин

2) панування динозаврів і голонасінних рослин

3) поява фотосинтезуючих прокаріотів

4) розквіт квіткових рослин, ссавців птахів

3-1-2-4

2-3-4-1

1-2-3-4

Запитання 10

Знайдіть неправильні твердження:

варіанти відповідей

Атавізми, як і рудименти, формуються у всіх особин виду

Модифікаційні зміни є матеріалом для еволюції

Популяція-це сукупність організмів різних видів, що населяють певну територію

Австралопітеки населяли Південно-Східну Африку

Запитання 11

Виберіть правильні відповіді:

варіанти відповідей

Панспермія-це занесення спор прокаріотичних клітин на Землю з інших планет метеоритами

Креаціонізм-життя на Землі було створене надприродною силою в певний час

Спонтанне зародження-життя виникало неодноразово з неживої речовини

Біохімічна еволюція-життя існувало завжди

Запитання 12

Розташуйте етапи антропогенезу відповідно до їх послідовності в процесі еволюції

варіанти відповідей

1) людина розумна

2) людина уміла

3) людина прямоходяча

4) австралопітек

3-2-4-1

4-2-3-1

4-3-2-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест