еволюція органічного світу

Додано: 8 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, що є елементарною одиницею еволюції відповідно до сучасних поглядів:

варіанти відповідей

екосистема

популяція

особина

вид

Запитання 2

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору - це


варіанти відповідей

популяційний ареал

чисельність популяції

густота популяції

динаміка популяції

Запитання 3

Теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на Землю з космосу: 

варіанти відповідей

панспермії

креаціонізму

абіогенезу

стаціонарного стану

Запитання 4

Органи, що мають різні походження та будову, але виконують однакові функції називають....

варіанти відповідей

гомологічні

аналогічні

рудименти

атавізми

Запитання 5

Органи, які були наявні у предків і залишаються в сучасних видів, але втратили свої основні функції.

варіанти відповідей

гомологічні

аналогічні

рудименти

атавізми

Запитання 6

Наука про організми, які мешкали в колишні геологічні періоди:

варіанти відповідей

геологія

палеонтологія

археологія

антропологія

Запитання 7

Прояв в окремих представників певного виду ознак, притаманних їхнім предкам:

варіанти відповідей

рудименти

гомологи

атавізми

адаптації

Запитання 8

Зябра рака й риби виконують однакову функцію, тому що:

варіанти відповідей

тварини живуть у воді

це аналогічні органи

це гомологічні органи

це особини одного виду

Запитання 9

Людина належить до класу :

варіанти відповідей

Ссавці

Хребетні

Гомініди

Примати

Запитання 10

За Чарльзом Дарвіном рушійною силою еволюції є:

варіанти відповідей

ароморфози

природній добір

ідіоадаптація

ізоляція

Запитання 11

Виникнення надвидових систематичних одиниць - це...

варіанти відповідей

еволюція

мікроеволюція

макроеволюція

видоутворення

Запитання 12

Еволюційні процеси, які відбуваються на рівні популяцій називаються:

варіанти відповідей

мініеволюція

мікроеволюція

макроеволюція

мегаеволюція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест