24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Еволюція органічного світу. Біорізноманіття

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Укажіть період, часу коли з"явився вид Людина розумна

варіанти відповідей

Близько 10 млн років тому

Близько 5 млн років тому

Близько 600 млн років тому

Близько 200 тис років тому

Запитання 2

Укажіть елементарну одиницю еволюції:

варіанти відповідей

Порода тварин

Сорт рослин

Популяція

Вид

Запитання 3

Рушійною силою еволюції Ч. Дарвін уважав

варіанти відповідей

 внутрішнє прагнення організму до прогресу

зміни в організмі в результаті тренування органів

добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування

Запитання 4

Прикладом атавізмів є

варіанти відповідей

крило метелика та крило кажана

крило лелеки та риюча кінцівка крота

надмірна волосатість тіла людини

наявність тазових кісток у кита

Запитання 5

Прикладом рудиментів є 

варіанти відповідей

зябра рака річкового та зябра окуня річкового

риюча кінцівка крота та плавець дельфіна

наявність апендикса в людини

наявність тазових кісток у кита

Запитання 6

Дрейф генів найбільше проявляється в популяціях        

     

варіанти відповідей

із великою чисельністю

 із невеликою чисельністю 

які постійно збільшуються

  репродуктивно неізольованих

Запитання 7

Оберіть еволюційні фактори

варіанти відповідей

Мутації

Модифікації

Варіації

Хвилі життя

Ізоляція

Запитання 8

Оберіть види природного добору

варіанти відповідей

дизруптивний добір

рушійний добір

випадковий добір

стабілізаційний добір

Запитання 9

Теорія, прихильники якої вважають, що життя занесене з космосу

варіанти відповідей

креаціонізм

абіогенез

панспермія

стаціонарного стану

Запитання 10

В результаті цього процесу споріднені види стають не схожими

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

паралелізм

мітоз

Запитання 11

Зовнішня схожість дельфіна, акули іхтіозавра - наслідок якого процесу?

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

паралелізм

мітоз

Запитання 12

Сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, населяють певний ареал та вільно схрещуються між собою . Що це?

варіанти відповідей

клас

рід

популяція

вид

Запитання 13

Випадкова зміна частоти зустрічальності алелей у малих популяціях назива­ється:

варіанти відповідей

міграцією 

 ізоляцією         

дрейфом генів     

популяційними хвилями

Запитання 14

Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в цьому тексті: Видоутворення відбувається або _______(1), коли від вихідної форми виникають _______(2) нових видів, або _______(3) виду-попередника на новий вид завдяки ________(4) до змін умов довкілля.

варіанти відповідей

1) дивергенцією, 2) два чи більше, 3) розселенням, 4) адаптаціям

1) конвергенцією, 2) два чи більше, 3) перетворенням, 4) адаптаціям

1) дивергенцією, 2) два чи більше, 3) перетворенням, 4) адаптаціям

1) конвергенцією, 2) два чи більше, 3) розселенням, 4) адаптаціям

Запитання 15

Розгляньте малюнок. За яким критерієм визначають види синиць: синиця велика (зліва) і синиця блакитна (справа)?

варіанти відповідей

генетичним

фізіологічним

біохімічним

морфологічним

Запитання 16

Термін "еволюція" вперше запровадив у біологію в 1762 році:

варіанти відповідей

Ж.Б. Ламарк

Ч. Дарвін

Ш. Бонне

Г. Мендель

Запитання 17

Назвіть учених, які висунули абіогенетичну (біохімічну) гіпотезу виникнення життя: 

варіанти відповідей

С. Арреніус та В. Вернадський

О. Опарін та Дж. Холдейн

Л. Пастер та Р. Вірхов

Е. Геккель та К.Тиміряз

Запитання 18

Біорізноманіття - це

варіанти відповідей

різноманітність життя в усіх його проявах

новий стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором розвитку

свідоме або випадкове переселення певного виду за межі його природного ареалу

список рідкісних і типових рослинних угруповань, які потребують установлення особливого режиму їх використання

Запитання 19

Яка наука займається вивченням і класифікацією живих організмів?

варіанти відповідей

палеонтологія

систематика

антропологія

філогенія

Запитання 20

Який вчений розробив бінарну номенклатуру виду?

варіанти відповідей

К. Ліней

Л. Пастер

Ж.- Б. Ламарк

С. Г. Навашин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест