20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

Додано: 21 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 99 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте найменшу таксономічну одиницю :

варіанти відповідей

родина

вид

клас

тип

Запитання 2

Укажіть, що таке дрейф генів:

варіанти відповідей

зміна кількості генів у хромосомі

зміна послідовності нуклеотидів у ДНК

спадкування лише рецесивних алелей генів

випадкова і неспрямована зміна частот алелей у популяції

Запитання 3

Органи, які мають спільне походження, загальний план будови, але виконують різні функції, називають:

варіанти відповідей

рудиментами

аналогічними

атавізмами

гомологічними

Запитання 4

Органи, різні за походженням, які виконують подібні функції, називають:

варіанти відповідей

аналогічними

рудиментами

гомологічними

атавізмами

Запитання 5

Органи у певних видів, недорозвинені чи спрощені за будовою, називають:

варіанти відповідей

рудиментами

аналогічними

атавізмами

гомологічними

Запитання 6

Явище розходження ознак у нащадків, що є наслідком пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля, називають:

варіанти відповідей

дивергенцією

мімікрією

конвергенцією

онтогенезом

Запитання 7

Укажіть шляхи досягнення біологічного прогресу:

варіанти відповідей

природний добір, боротьба за існування, спадкова мінливість

хвилі життя, дрейф генів, ізоляція

ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація

ароморфоз, ідіоадаптація, ізоляція

Запитання 8

Стрибкоподібні зміни, які підвищують організацію організмів й обумовлюють виникнення класів, типів, називають:

варіанти відповідей

ідіоадаптаціями

ароморфозами

дегенераціями

дивергенціями

Запитання 9

Еволюційні зміни. які спрощують організацію організмів, сприяють кращій пристосованості виду, називають :

варіанти відповідей

ароморфозами

ідіоадаптаціями

дегенераціями

дивергенціями

Запитання 10

Еволюційні зміни, які не підвищують рівня організації організмів, а лише допомагають їм пристосуватися до даних умов життя, називають :

варіанти відповідей

ідіоадаптаціями

дивергенціями

ароморфозами

дегенераціями

Запитання 11

Укажіть приклад ідіоадаптації:

варіанти відповідей

зникнення органів чуття у паразитичних червів

утворення квітки у покритонасінних

розмноження рослин насінням

різноманітність будови квіток покритонасінних

Запитання 12

Різноманітність будови ротових органів у комах- це приклад:

варіанти відповідей

ідіоадаптації

дегенерації

ароморфозу

мімікрії