24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Еволюційні фактори

Додано: 11 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

Процес, що забезпечує виживання найбільш пристосованих індивідів та передавання ними своїх ознак нащадкам, називається ....

варіанти відповідей

природній добір

адаптація

стабілізуючий природній добір

рушійний природній добір

Запитання 2

Вироблена в процесі еволюції здатність організму до виживання в природному середовищі називається ....

варіанти відповідей

природній добір

адаптація

стабілізуючий природній добір

рушійний природній добір

Запитання 3

Добір корисних для організму ознак в процесі еволюції називається ....

варіанти відповідей

природній добір

адаптація

стабілізуючий природній добір

рушійний природній добір

Запитання 4

Виберіть усі види прородного добору за Ч. Дарвіном

варіанти відповідей

розривальний природній добір

адаптація

стабілізуючий природній добір

рушійний природній добір

Запитання 5

Дрейф генів - це ...

варіанти відповідей

випадкові, ненапрямлені зміни (простіше кажучи, коливання) частот алелів у популяції

зниження як генетичного, так і фенотипного різноманіття популяції

популяція чи група популяцій, члени яких можуть схрещуватися між собою й давати плідне потомство, але не здатні схрещуватися й давати плідне потомство з членами інших подібних груп. 

анатомічні особливості, що перешкоджають спарюванню партнерів

Запитання 6

Ефект "пляшкового горла" - це ...

варіанти відповідей

випадкові, ненапрямлені зміни (простіше кажучи, коливання) частот алелів у популяції

зниження як генетичного, так і фенотипного різноманіття популяції

популяція чи група популяцій, члени яких можуть схрещуватися між собою й давати плідне потомство, але не здатні схрещуватися й давати плідне потомство з членами інших подібних груп. 

анатомічні особливості, що перешкоджають спарюванню партнерів

Запитання 7

Біологічний вид - це ...

варіанти відповідей

випадкові, ненапрямлені зміни (простіше кажучи, коливання) частот алелів у популяції

зниження як генетичного, так і фенотипного різноманіття популяції

популяція чи група популяцій, члени яких можуть схрещуватися між собою й давати плідне потомство, але не здатні схрещуватися й давати плідне потомство з членами інших подібних груп. 

анатомічні особливості, що перешкоджають спарюванню партнерів

Запитання 8

До утворення двох різних видів одночасно може привести такий тип природного добору, як ...

варіанти відповідей

спадковий 

дизруптивний

дрейфовий

стабілізувальний

рушійний 

Запитання 9

У популяціях березового п’ядуна в середині XIX століття через потемніння кори берези збільшилася частка особин із рідкісним темним забарвленням. Це результат такого виду природного добору, як ...

варіанти відповідей

спадковий 

дизруптивний

дрейфовий

стабілізувальний

рушійний 

Запитання 10

Репродуктивний критерій біологічного виду НЕ можна застосувати до виду ...

варіанти відповідей

Миша домашня 

Яблуня домашня 

Тиранозавр

Гідра прісноводна

Людина розумна 

Запитання 11

Кінь і віслюк — це різні біологічні види, оскільки ...

варіанти відповідей

вони не схрещуються

вони не дають при схрещуванні нащадків

їхні нащадки неплідні

 їхні гібриди гинуть на ранніх стадіях розвитку

їхні гамети не здатні до злиття

Запитання 12

За наявності репродуктивного бар’єра відбувається ...

варіанти відповідей

 формування нових видів

збільшення частоти спарювань між особинами

зменшення кількості особин цього виду

зменшення кількості видів

 нестатеве розмноження в популяціях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест