Фінансові розрахунки

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 279 разів
17 запитань
Запитання 1

Комп'ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

Розрахункові

Імітаційні

Графічні

Матеріальні

Запитання 2

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називається ...

варіанти відповідей

комп'ютерним експериментом

аналізом задачі

випадковим процесом

комп'ютерною графікою

Запитання 3

Чому рівна медіана варіаційного ряду 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6; .

варіанти відповідей

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Запитання 4

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 5

Чому рівна мода варіаційного ряду 2; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 7.

варіанти відповідей

2

3

4

5

6

7

Запитання 6

Який показник свідчить про неоднорідність вибірки?

варіанти відповідей

велике стандартне відхилення

мале стандартне відхилення

велике значення середнього

мале значення середнього

Запитання 7

Які математичні об'єкти використовуються для опису математичної (розрахункової) моделі?

варіанти відповідей

рівняння

нерівності

системи рівнянь та нерівностей

формули

таблиці

Запитання 8

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 9

Виберіть модель, що створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівняннь, нерівностей, систем та ін.

варіанти відповідей

імітаціна

розрахункова(математична)

графічна

Запитання 10

Модель, що створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати мматематично

варіанти відповідей

імітаційна

графічна

розрахункова(математична)

Запитання 11

Модель, що створюється і досліджується з викоистанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта

варіанти відповідей

розрахункова(математична)

імітаційна

графічна

Запитання 12

Виберіть останній етап проведення комп'ютерного експерименту:

варіанти відповідей

створення комп'ютерної моделі

проведення комп'ютерного експерименту

аналіз отриманих результатів

аналіз умови задачі

Запитання 13

Документ, створений в табличному процесорі MS Excel називається:

варіанти відповідей

Книга

Аркуш

Таблиця

Публікація

База даних

Запитання 14

8.  Як правильно записати формулу в Ексель?

варіанти відповідей

3*5+8

А1*В5-С2

=А1*В5-С2

Запитання 15

3. Основним об'єктом табличного процесора є?

варіанти відповідей

таблиця

електронна книга

аркуш

Запитання 16

2. Таблибличний процесор- це...?

варіанти відповідей

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних поданих у електронних таблицях

послідовність дій, що веде до певного результату

електронна таблиця

Запитання 17

Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу

варіанти відповідей

_("підкреслення")

/ ("коса риска")

= ("дорівнює")

: ("двокрапка")

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест