12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Фізіологія -Тема: «Фізіологія збудливих тканин»

Онлайн-тест

Додано: 5 червня 2020
Предмет: , 11 клас
Тест виконано: 5 разів
58 запитань
Запитання 1

Мембранний потенціал спокою - це: 

варіанти відповідей

А) різниця потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнями клітинної мембрани в стані функціонального спокою, характерний для всіх клітин організму  

Б) характерна ознака тільки клітин збудливих тканин  

В) характерна для всіх клітин

Г) швидке коливання заряду мембрани клітини амплітудою 90-120 мВ  

Запитання 2

2. Збільшення калієвого потоку під час розвитку потенціалу дії викликає:  

варіанти відповідей

А) реполяризацію мембрани  

Б) деполяризацію мембрани  

В) слідову деполяризацію  

Г) місцеву деполяризацію  

Запитання 3

3. Потенціал дії - це:  

варіанти відповідей

А) стабільний потенціал, який встановлюється на мембрані при рівновазі двох сил: дифузійної та електростатичної

Б) потенціал між зовнішньою і внутрішньою поверхнями клітини в стані функціонального спокою  

В) швидке, що активно розповсюджується, фазне коливання мембранного потенціалу, що супроводжується, як правило, перезарядженням мембрани  

Г) різниця потенціалів між збудженими та незбудженими ділянками мембрани  

Запитання 4

4. Фізіологічна система, спеціалізована на прийомі, переробленні і збереженні інформації про навколишній світ і внутрішнє середовищє організму - це:  

варіанти відповідей

А) система дихання  

Б) система кровообігу  

В) система крові  

Г) нервова система

Запитання 5

Синапсом називається спеціалізована структура

варіанти відповідей

А) нейрона, в якій легше за все виникає потенціал дії  

Б) забезпечує передачу збуджувальних чи гальмівних сигналів від нейрона на клітину, що інервується

В) забезпечує сприйняття дії подразника  

Г) контролює дію подразника  

Запитання 6

Потенціал дії в мієліновому волокні розповсюджується:  

варіанти відповідей

А) стрибкоподібно

Б) тільки пасивно

В) послідовно, із залученням мієлінової оболонки  

Г) за рахунок енергії подразника  

Запитання 7

Аферентна ланка рефлекторної дуги виконує функції:

варіанти відповідей

А) відцентрове проведення збудження від нервового центру до виконавчої структури

Б) доцентрове проведення збудження від рецепторів до нервового центру

В) сприймає дію подразника, перетворює його енергію в рецепторний потенціал і кодує властивості подразників 

Г) здійснює аналіз і синтез отриманої інформації, перекодування інформації та вироблення команди  

Запитання 8

У рефлекторній дузі зазвичай найбільший час затримки проведеного збудження здійснюється на:  

варіанти відповідей

А) аферентній ланці  

Б) еферентній ланки  

В) центральній ланці  

Г) ланці зворотної аферентації

Запитання 9

Негативний зворотний зв'язок забезпечує:  

варіанти відповідей

А) посилення якої-небудь функції організму  

Б) стабілізацію якої-небудь функції організму  

В) виникнення будь-якої функції організму  

Г) рух збудження з кільцевих ланцюгів нейронів  

Запитання 10

Компонент аферентного синтеза функциональної системы, що відповідає на питання «що робити» – це:

варіанти відповідей

А) пускова аферентація

Б) середовищна аферентація

В) домінуюча мотивація

Г) пам’ять

Запитання 11

Зворотна аферентація у функціональній системі - це:  

варіанти відповідей

А) прийняття рішення  

Б) формування моделі майбутнього результату 

В) інформація про отриманий результат і його проміжні етапи  

Г) еферентна програма дії  

Запитання 12

Внутрішня поверхня мембрани збудливої клітини по відношенню до зовнішньої у стані фізіологічного спокою заряджена:

варіанти відповідей

А) позитивно  

Б) так само як зовнішня поверхня мембрани  

В) негативно

Г) не має заряду

Запитання 13

Проникність мембрани для Na+ у фазі деполяризації потенціалу дії:  

варіанти відповідей

А) різко збільшується і з'являється потужний вхід в клітину натрієвого потоку

Б) різко зменшується і з'являється потужний вихід з клітини натрієвого потоку

В) суттєво не змінюється  

Г) суттєво не змінюється з'являється потужний вихід з клітини калієвого потоку

Запитання 14

Основна форма передачі інформації на середні і великі відстані в нервовій системі:

варіанти відповідей

А) рецепторний потенціал  

Б) збудливий і гальмівний постсинаптичні потенціали

В) потенціал дії  

Г) препотенціал (локальна відповідь)

Запитання 15

Центральна ланка рефлекторної дуги виконує функції:

варіанти відповідей

А) відцентрове проведення збудження від нервового центру до виконавчої структури

Б) доцентрове проведення збудження від рецепторів до нервового центру

В) сприймає енергію подразника, перетворює її в рецепторний потенціал і кодує властивості подразників

Г) здійснює аналіз і синтез отриманої інформації, перекодування інформації та вироблення команди

Запитання 16

Для власних рефлексів характерно, що:  

варіанти відповідей

А) рецептори і ефектор знаходяться в межах однієї фізіологічної системи  

Б) рецептори і ефектор знаходяться в різних фізіологічних системах  

В) відсутня ланка зворотної аферентації

Г) зворотна аферентація нерегулярна  

Запитання 17

Принцип домінанти - це:  

варіанти відповідей

А) здатність нервового центру оточувати себе зоною гальмування  

Б) здатність порушеного центру направляти роботу інших нервових центрів  

В) можливість одного і того ж подразника в різних ситуаціях викликати різні рефлекси

Г) здатність нервового центру гальмувати рефлекторну відповідь  

Запитання 18

Компонент аферентного синтезу функціональної системи, який відповідає на питання «як робити» - це:  

варіанти відповідей

А) пускова аферентація  

Б) домінуюча мотивація  

В) пам'ять

Г) середовищна аферентація  

Запитання 19

Проста дифузія здійснюється:  

варіанти відповідей

А) за градієнтом концентрації і (або) електричним градієнтом перенесеної речовини  

Б) по градієнту концентрації перенесеної речовини з використанням білків-переносників  

В) проти градієнта концентрації перенесеної речовини  

Г) як по градієнту концентрації, так і проти градієнта концентрації речовини  

Запитання 20

Подразник, до сприйняття якого клітини в процесі еволюції мають спеціалізовані структури, називається:  

варіанти відповідей

А) неадекватним  

Б) субпорогових  

В) адекватним  

Г) пороговим

Запитання 21

Зрушення в позитивну сторону (зменшення) мембранного потенціалу спокою при дії подразника називається:  

варіанти відповідей

А) гіперполяризацією  

Б) реполяризацією

В) екзальтацією  

Г) деполяризацією  

Запитання 22

Висхідна фаза потенціалу дії пов'язана з підвищенням проникності для іонів:  

варіанти відповідей

А) калію  

Б) немає правильної відповіді

В) натрію  

Г) хлору  

Запитання 23

Виведення іонів натрію проти градієнта з цитоплазми і введення в цитоплазму іонів калію забезпечує:

варіанти відповідей

А) потенціалзалежний натрієвий канал  

Б) неспецифічний натрій-калієвий канал  

В) хемозалежний натрієвий канал

Г) натрієво-калієвий насос  

Запитання 24

Нейроглія виконує всі функції, крім:  

варіанти відповідей

А) бар'єрної

Б) метаболічної

В) захисної

Г) здатності генерувати потенціал дії

Запитання 25

Зворотна афферентація - це:  

варіанти відповідей

А) відцентрове проведення збудження від нервового центру до виконавчої структури

Б) доцентрове проведення збудження від рецепторів до нервового центру 

В) інформація про результат рефлексу, що надходить від рецепторів виконавчого органу  

Г) аналіз і синтез аферентної імпульсаці

Запитання 26

Полегшена дифузія здійснюється:  

варіанти відповідей

А) проти градієнта концентрації за участю іонних насосів  

Б) по градієнту концентрації перенесеної речовини з використанням білків-переносників

В) за градієнтом концентрації без участі білків-переносників  

Г) з безпосередньою витратою енергії АТФ або енергії градієнта натрію  

Запитання 27

До збудливих тканин належать:

варіанти відповідей

А) покривний епітелій

Б) сполучна (волокниста і скелетна)  

В) сполучна (ретикулярна, жирова і слизова) 

Г) нервова, м'язова, залозистий епітелій  

Запитання 28

Здатність клітин відповідати на дію подразників специфічною реакцією, яка характеризується швидкою, оборотної деполяризацією мембрани, носить назву:

варіанти відповідей

А) подразливість  

Б) збудливість

В) лабільність  

Г) провідність  

Запитання 29

Система руху іонів через мембрану по градієнту концентрації без безпосередньої витрати енергії називається:  

варіанти відповідей

А) піноцитозом

Б) пасивним транспортом (дифузією)  

В) активним транспортом

Г) фагоцитозом  

Запитання 30

Закону «Все або нічого» підпорядковується структура:  

варіанти відповідей

А) цілий скелетний м'яз

Б) нервовий стовбур  

В) серцевий м'яз  

Г) гладенький м'яз  

Запитання 31

Рефлекс це відповідна реакція організму на:

варіанти відповідей

А) зміна зовнішнього середовища  

Б) зміну зовнішнього і внутрішнього середовища, здійснювана за участю нервової системи у відповідь на подразнення рецепторів 

В) подразнення нервового центру спинного чи головного мозку  

Г) зміна внутрішнього середовища 

Запитання 32

Якщо повністю вимкнути одну з ланок рефлекторної дуги, то рефлекс:  

варіанти відповідей

А) здійснюється

Б) не здійснюється

В) здійснюється тільки при надпороговому подразненні

Г) здійснюється нерегулярно  

Запитання 33

Пластичність нервових центрів - це здатність:  

варіанти відповідей

А) змінювати своє функціональне призначення і відновлювати втрачену функцію  

Б) підсумовувати спадаюче збудження і гальмувати центри, які розташовані поруч

В) трансформувати ритм збудження 

Г) до полегшення  

Запитання 34

Для реципрокного гальмування характерно:  

варіанти відповідей

А) збудження центру гальмує цей же центр через клітини Реншоу  

Б) збудження нейронів одного центру гальмує збудження центру антагоністичного рефлексу  

В) збуджений центр оточує себе зоною гальмування  

Г) латеральне вигальмовування поширення збудження  

Запитання 35

Принцип реципрокності - це:  

варіанти відповідей

А) поєднання збудження одного нервового центру з гальмуванням іншого, здійснює функціонально протилежний рефлекс  

Б) посилення рефлекторної відповіді при повторному збудженні одного і того ж рецептивного поля  

В) здатність одного і того ж подразника в різних ситуаціях викликати різні рефлекси  

Г) рух збудження по кільцевих структурах нейронів  

Запитання 36

Компонент аферентного синтезу функціональної системи, що відповідає на питання «в яких умовах робити» - це:  

варіанти відповідей

А) пускова аферентація  

Б) середовищна аферентація  

В) домінуюча мотивація

Г) пам'ять  

Запитання 37

Скорочувальною одиницею м'язового волокна є:

варіанти відповідей

А) актин  

Б) міозин  

В) саркомер

Г) тропоміозин  

Запитання 38

Скорочення гладеньких м'язів регулююється всім, окрім:  

варіанти відповідей

А) симпатичного відділу вегетативної нервової системи  

Б) парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи  

В) метасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

Г) соматичної нервової системи  

Запитання 39

Скелетні м'язові волокна виконують всі функції, крім:  

варіанти відповідей

А) переміщення тіла в просторі

Б) підтримки пози  

В) виконання маніпуляційних рухів  

Г) забезпечення тонусу кровоносних судин  

Запитання 40

При скороченні поперечно-посмугованого міоцита відбувається:  

варіанти відповідей

А) зменшення довжини ниток міозину  

Б) вкорочення актинових ниток  

В) ковзання ниток актину вздовж міозину  

Г) збільшення довжини актинових ниток  

Запитання 41

Медіатором у синапсах скелетних м'язових волокон є:  

варіанти відповідей

А) адреналін  

Б) норадреналін  

В) ГАМК 

Г) ацетилхолін

Запитання 42

Гладкі м'язові волокна виконують функцію:  

варіанти відповідей

А) переміщення тіла в просторі  

Б) підтримки пози  

В) забезпечення тонусу згиначів кінцівок  

Г) пересування та евакуація хімусу у відділах травного тракту  

Запитання 43

Порушення сухожильних рецепторів Гольджі призводить до:  

варіанти відповідей

А) скорочення м'язи  

Б) не впливає на скорочення м'язів  

В) гальмування скорочення м'яза  

Г) до збільшення тонусу м'язи  

Запитання 44

У якій фазі потенціалу дії підвищується проникність клітинної мембрани для іонів натрію?

варіанти відповідей

А) деполяризація

Б) реверсполяризація

В) гіперполяризація

Г) реполяризація

Запитання 45

Фізіологічне значення інтерорецепторів полягає в сигналізації:  

варіанти відповідей

А) про зміну зовнішнього середовища організму  

Б) про зміну внутрішнього середовища організму

В) про зміну зовнішнього і внутрішнього середовища організму 

Г) виключно про больовому ушкоджувальному впливі 

Запитання 46

Скорочення м'яза в результаті подразнення серією надпорогових імпульсів, кожний з яких діє у фазу розслаблення попереднього, називається:

варіанти відповідей

А) гладенький тетанус  

Б) одиночне скорочення  

В) оптимальний тетанус

Г) зубчастий тетанус 

Запитання 47

Тонічне скорочення (позу) безпосередньо забезпечують м'язові волокна:  

варіанти відповідей

А) інтрафузальним (м'язових рецепторів)

Б) білі (швидких рухових одиниць)  

В) червоні (повільних рухових одиниць)  

Г) інтрафузальні і білі  

Запитання 48

Збудження проводиться через нервово-м'язовий синапс:  

варіанти відповідей

А) в одному напрямку  

Б) в обох напрямках  

В) швидше, ніж по нервовому волокну 

Г) без синаптичної затримки  

Запитання 49

Скорочення м'яза в результаті подразнення серією надпорогових імпульсів, кожний з яких діє у фазу розслаблення попереднього, називається:  

варіанти відповідей

А) гладенький тетанус  

Б) одиночне скорочення  

В) оптимальний тетанус  

Г) зубчастий тетанус  

Запитання 50

Тонічне скорочення (позу) безпосередньо забезпечують м'язові волокна:  

варіанти відповідей

А) інтрафузальним (м'язових рецепторів)  

Б) білі (швидких рухових одиниць)  

В) червоні (повільних рухових одиниць)  

Г) інтрафузальні і білі  

Запитання 51

Ізотонічним називається скорочення, при якому:  

варіанти відповідей

А) м'язові волокна вкорочуються, а внутрішнє напруження залишається постійним  

Б) довжина м'язових волокон постійна, а напруження зростає 

В) змінюється довжина м'язових волокон і напруження

Г) довжина і напруження м'язових волокон постійні  

Запитання 52

Скорочення м'яза в результаті подразнення серією надпорогових імпульсів, кожний з яких діє у фазу скорочення попереднього, називається:  

варіанти відповідей

А) одиночне скорочення  

Б) зубчастий тетанус  

В) гладенький тетанус 

Г) оптимальний тетанус

Запитання 53

У якій фазі потенціалу дії відбувається підвищення проникності мембрани для іонів калію?

варіанти відповідей

А) Деполяризація

Б) Реполяризація

В) Гіперполяризація

Г) Реверсполяризація

Запитання 54

Різновидом активного мембранного транспорту є:

варіанти відповідей

А) Симпорт

Б) Дифузія

В) Осмос

Г) Фільтрація  

Запитання 55

Різновидом пасивного мембранного транспорту є:

варіанти відповідей

А) Симпорт

Б) Антипорт

В) Na/K – насос

Г) Осмос

Запитання 56

У якій фазі потенціалу дії відбувається перезарядження мембрани:

варіанти відповідей

А) Деполяризація

Б) Реполяризація

В) Гіперполяризація

Г) Реверсполяризація

Запитання 57

В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?  

варіанти відповідей

Реципрокне

Гальмування слідом за збудженням   


Пессимальне


Зворотнє


Запитання 58

Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце

варіанти відповідей

Зовнішне  

Позамежне

3) Згасаюче  

Диференціювальне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест