ФЛЕШ-КАРТКИ

Додано: 10 лютого 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Горіння - це ...

варіанти відповідей

хімічна реакція , за якою відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла.

хімічна реакція взаємодії речовин ( простих і складних) з киснем.

Запитання 2

Позначте процес, що відбувається в природі, який призводить до зв'язування кисню.

варіанти відповідей

фотохімічний розклад води у верхніх шарах атмосфери

гниття рослинних залишків

фотосинтез

Запитання 3

Дайте назву оксиду

варіанти відповідей

Алюміній ( ІІІ ) оксид

Алюміній оксид

Алюміній ( І )оксид

Запитання 4

Який оксид отримують у такий спосіб?

варіанти відповідей

Фосфор ( V ) оксид

Сульфур ( IV ) оксид

Сульфур ( VІ ) оксид

Запитання 5

Дайте назву оксиду, вкажіть валентність Селена в сполуці.

варіанти відповідей

Селен(VI) оксид

Селен(ІV) оксид

Селен(ІI) оксид

Запитання 6

Загальна формула оксидів

варіанти відповідей

МеОН

Запитання 7

Вкажіть реакцію розкладу та сполучення

варіанти відповідей

перша, четверта

друга, третья

четверта, друга

Запитання 8

Укажіть, суму коефіцієнтів, реагентів в реакції.

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 9

Дайте назву оксиду

варіанти відповідей

Фосфор( ІІІ ) оксид

Сульфур ( VI ) оксид

Сільфур ( IV ) оксид

Запитання 10

Які типи реакцій супровождують це явище ?

варіанти відповідей

реакція розкладу та сполучення

реакція горіння та окиснення

Запитання 11

Визначте, чи є правильними подані твердження.

1. Коефіцієнт позначає число окремих атомів або молекул.

2. Дихання рослин - це фізичне явище.

варіанти відповідей

правильне тільки 1

правильне тільки 2

правильні обидва твердження

Запитання 12

Дайте назву оксиду, вкажіть валентність фосфору.

варіанти відповідей

Фосфор оксид

Фосфор ( V ) оксид

Фосфор ( IV )оксид

Запитання 13

Що позначає, запис : 5 Н2О

варіанти відповідей

п'ять молекул води

п'ять молекул озону

п'ять молекул кисню

Запитання 14

У хірургічній практиці для інгаляційного наркозу іноді застосовують " звеселяючий газ" - нітроген ( І ) оксид. Вкажіть його формулу.

варіанти відповідей

N2O

NO

NO2

Запитання 15

Уривок з роману Жуль Верна " П'ятнадцятирічний капітан".

" Дихання стало ускладненим, оскільки кисню в повітрі залишалося мало, полумя в ліхтарі стало червоним і поступово тьмяніло ".

Про хімічні властивості якої речовини йдеться в уривку?

варіанти відповідей

Кисню

Водню

Карбону

Запитання 16

Знайдіть реакції сполучення та розкладу

варіанти відповідей

2,3

3,4

1,4

Запитання 17

Позначте приклади, у яких створюються умови для виникнення горіння:

1.бензин + кисень повітря

2.граніт + кисень повітря + тліюча цигарка

3.ацетон + кисень повітря + іскра від запальнички

варіанти відповідей

бензин + кисень повітря

граніт + кисень повітря + тліюча цигарка

ацетон + кисень повітря + іскра від запальнички

Запитання 18

- ...., він не витрачається в результаті реакції, а тільки прискорює її.

варіанти відповідей

каталізатор

окислювач

інгібітор

Запитання 19

Негативні каталізатори, що сповільнюють реакцію, називаються ...

варіанти відповідей

ферментами

інгібіторами

Запитання 20

Каталізатори, що прискорюють процес травлення

варіанти відповідей

ферменти

інгібітори

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест