Онлайн-тести з хімії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: 1. Які назви має речовина, модель молекули якої зображена на малюнку?
Приклад запитання: Найпростішою органічною речовиною є
Приклад запитання: 1.Укажіть, атоми яких елементів входять до складу усіх карбонових кислот:
Приклад запитання: Виберіть рівняння дисоціації оцтової (етанової) кислоти:
Приклад запитання: Оберіть характеристики карбонової кислоти, що зображена на малюнку:
Хімія, 7 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Який символ потрібно вказати над стрілкою у схемі хімічної реакції, що відбувається при нагріванні?
Приклад запитання: Одиниця вимірювання кількісті речовини
Приклад запитання: Термохімічні рівняння - це ...
Приклад запитання: Умовний заряд на атомі в молекулі або кристалі
Приклад запитання: Обов'язковим елементом у складі будь-якої органічної речовини є
Хімія, 10 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Вкажіть речовини, за допомогою яких можливо відрізнити альдегіди від інших класів органічних сполук (якісні реакції на альдегіди):
Приклад запитання: Укажіть загальну формулу альдегідів
Приклад запитання: Стала Авогадро позначається
Хімія, 11 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Вкажіть формулу метану
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: фенол
Приклад запитання: Формула фенолу C6H6OH
Приклад запитання: Метал, що не взаємодіє з живими тканинами організму людини, використовують для скріплення кісток
Приклад запитання: Найпростішою органічною речовиною є
Приклад запитання: Вкажіть формулу насиченого вуглеводню, що має 14 атомів Карбону
Хімія, 9 клас
Створено 25 січня
Приклад запитання: Молекулярна формула метану має вигляд:
Приклад запитання: Вкажіть формулу насиченого вуглеводню, що має 14 атомів Карбону
Приклад запитання: Солі утворені:
Приклад запитання: Метали розміщені в періодичні таблиці хімічних елементів Д.І. Менделєєва:                                         
Хімія, 7 клас
Приклад запитання: Для розпізнавання кисню серед інших газів треба використати
Хімія, 8 клас
Створено 24 січня
Приклад запитання: Укажіть ряд сполук, у якому є лише двохосновні кислоти:
Приклад запитання: Молекулярна формула метану має вигляд:
Приклад запитання: Вкажіть формулу насиченого вуглеводню, що має 14 атомів Карбону
Приклад запитання: У якому ряді сполук розміщені лише основи :
Приклад запитання: Позначте дві фізичні властивості заліза: