Онлайн-тести з хімії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Відносна молекулярна маса - це число, яке
Приклад запитання: Скільки хімічних зв'язків може утворити атом Гідрогену?
Приклад запитання: Виберіть хімічний елемент з валентністю два
Приклад запитання: Визнач місце Сульфуру в Періодичній системі та його електронну формулу
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: АЛЬДЕГІДИ
Приклад запитання: Систематичні назви альдегдів утворюють від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -
Приклад запитання: Li, Na, K - це елементи
Хімія, 7 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження: "Наука хімія вивчає ...
Приклад запитання: Посилення перекисного окислення ліпідів і біополімерів є одним з основних механізмів пошкодження структури і функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:
Приклад запитання: Укажіть солі, що зумовлюють тимчасову жорсткість води
Хімія, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Хімічний зв'язок у молекулі гідроген сульфіду:
Приклад запитання: Ступінь окиснення це
Приклад запитання: В вузлах йонної кристалічної ґратки містяться
Приклад запитання: Вкажіть тип зв'язку у сполуці HCl:
Приклад запитання: Хімічний зв"язок за допомогою спільних електронних пар називається:
Приклад запитання: Умовний заряд атома у молекулі, який розраховується, виходячи з того, що молекула електронейтральна називають
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Вуглеводні
Приклад запитання: Органічні речовини -
Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкани
Приклад запитання: Алкани - це...
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження: "Наука хімія вивчає ...
Приклад запитання: Скільки хімічних елементів зараховують до неметалів?
Приклад запитання: Вказати метод розділення суміші крейди, води, деревні ошурки
Хімія, 10 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Яка валентність Карбону в органічних сполуках?
Приклад запитання: До неметалів належить
Приклад запитання: Що тут зайве?
Приклад запитання: Виберіть правильне твердження: "Наука хімія вивчає ...