Онлайн тести з хімії

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Хімія, 9 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Виділіть сполуку, що дисоціює з утворенням гідроксид - аніону ОН̅
Хімія, 7 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Чадний газ (СО) може спричинити смерть людини. Визначте відносну молекулярну масу цього газу та масову частку О у складі молекули цієї речовини
Хімія, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Правильно складене рівняння реакції:
Хімія, 10 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: Загальна формула алкінів
Хімія
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Маса речовини у 200г розчину з масовою часткою речовини 10 %
Хімія, 11 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Сполука, що містить метал і кислотний залишок
Хімія, 9 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Вкажіть тип реакції: АВ+CD=AD+BC
Хімія, 9 клас
Створено 12 листопада
Приклад запитання: Оберіть формули електролітів.  NaOH,    СО2,   НNO3,   ВаСІ2,    О3,    Н2,   С12Н22О11,  Аl2(SO4)3
Хімія, 9 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Хімічні реакції, що супроводжуються особливии зовнішніми ефектами називаються:
Хімія, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Укажіть напівсхему оборотної реакції
Хімія, 8 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Вкажіть кислотний оксид
Хімія, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання:  При зменшенні загального тиску рівновага зміститься в сторону утворення продуктів реакції у реакції:
Хімія, 9 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Маса речовини у 200г розчину з масовою часткою речовини 10 %
Хімія, 7 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Оберіть визначення поняття "іон"
Хімія, 8 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Позначте правильне твердження щодо основ: 
Приклад запитання: Укажiть елемент з найбiльшим радiусом атома:
Приклад запитання: Вкажіть хімічний елемент, що належитть до головної підгрупи періодичної системи:
Приклад запитання: Вкажіть елемент з найбільшим радіусом атома
Хімія, 7 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Відміть хімічні елементи, які мають постійну валентність, що дорівнює II  
Хімія, 9 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання:  Укажіть хімічну формулу алкану
Хімія, 10 клас
Створено 10 листопада
Приклад запитання: Вкажіть назву багатоатомного спирту.
Хімія, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Як змінюються неметалічні властивості галогенів із збільшенням порядкового номера? 
Приклад запитання: Наука про методи визначення хімічного складу речовин
Приклад запитання: Яка із цих речовин не є електролітом? натрій гідроксид,  сульфатна кислота, глюкоза.
Хімія, 9 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Закінчіть   речення:   «Однофазна   гомогенна   система,   яка складається з двох і більше компонентів, — це ...»:
Хімія, 10 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Позначте формулу речовини , яка належить до ненасичених вуглеводнів.
Хімія, 7 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Що таке явище?
Хімія, 8 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Позначте число неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні елемента з порядковим номером 6
Хімія, 7 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Алюміній
Хімія, 9 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Укажіть явище , що підтверджує перебіг реакції нейтралізації.