24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Флешкартки. Наголос

Додано: 5 грудня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
16 запитань
Запитання 1

Наголос в українській мові рухливий чи закріплений лише на певному складі?

варіанти відповідей

рухливий

1

Запитання 2

дОчка чи дочкА

варіанти відповідей

дочкА

1

Запитання 3

вИпадок чи випАдок

варіанти відповідей

вИпадок

1

Запитання 4

лАте чи латЕ

варіанти відповідей

лАте

1

Запитання 5

фОльга чи фольгА

варіанти відповідей

фОльга

1

Запитання 6

спинА чи спИна

варіанти відповідей

спИна

1

Запитання 7

решетО чи рЕшето

варіанти відповідей

рЕшето

1

Запитання 8

пОдруга чи подрУга

варіанти відповідей

пОдруга

1

Запитання 9

разОм чи рАзом

варіанти відповідей

рАзом

1

Запитання 10

зручнИй чи зрУчний

варіанти відповідей

зрУчний

1

Запитання 11

косИй чи кОсий

варіанти відповідей

кОсий

1

Запитання 12

олЕнь чи Олень

варіанти відповідей

Олень

1

Запитання 13

сантИметр, мілІметр, кілОметр чи сантимЕтр, кіломЕтр, мілімЕтр

варіанти відповідей

сантимЕтр, кіломЕтр, мілімЕтр

1

Запитання 14

чорнОзем, чорнОслив чи чорнозЕм, чорнослИв

варіанти відповідей

чорнОзем, чорнОслив

1

Запитання 15

товстИй, тонкИй чи тОвстий, тОнкий

варіанти відповідей

товстИй, тонкИй

1

Запитання 16

одинАдцять, чотирнАдцять чи одИнадцять, чотИрнадцять

варіанти відповідей

одинАдцять, чотирнАдцять

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест