Фонетика. Орфоепія

Додано: 8 грудня 2022
Предмет: Українська мова, 5 клас
Копія з тесту: Фонетика. Орфоепія
Тест виконано: 279 разів
12 запитань
Запитання 1

Розділ мовознавства, який вивчає звуковий склад мови - це

варіанти відповідей

фонетика

графіка

орфоепія

орфографія

Запитання 2

Приголосні звуки бувають...

варіанти відповідей

наголошені і ненаголошені

тверді й м'які

глухі й дзвінкі

Запитання 3

В українській мові ... звуків.

варіанти відповідей

32

36

38

33

Запитання 4

Звук [й]...

варіанти відповідей

м'який, але може бути твердий

твердий, але може бути м'який

завжди твердий і глухий

завжди м'який і дзвінкий

Запитання 5

Слово підземелля має...

варіанти відповідей

10 б, 10 зв.

10 б., 9 зв.

10 б., 8 зв.

10 б., 11 зв.

Запитання 6

Оберіть правильний варіант фонетичної транскрипції слова святковий

варіанти відповідей

[с в а т к о в и й]

[с в й а т ко в и й]

[с в'й а т к о в и й]

⦋с´ в᾿ а т к о̀ в иᶱ й ⦌̀

Запитання 7

Вкажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки.


варіанти відповідей

Місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля

Життя, пляма, повітря, страусеня, суддя

Яблуко, приїжджати, з'їсти, пір'їна, явір

Глянути, свято, стяг, стаття, козеня

Запитання 8

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку


варіанти відповідей

квітці – [кв’íц':і], глядач – [гл'адáч] 

ясен – [йáсеин], чекання – [чикáн':а] 

льон – [л'он], обходжу – [опхóджу] 

жінка – [ж᾿iнка], мідь – [мід'] 

Запитання 9

Укажіть ряд слів, у кожному з яких літера е позначає звук [еи]

варіанти відповідей

А учитель, весло, злегка 

Б чекати, восени, пшениця  

В щедрувати, алея, перо 

Г летіти, села, скелястий 

Запитання 10

Однакову кількість звуків і букв мають всі слова в рядку

варіанти відповідей

ліщина, дощ, плюс

юрист, мрія, єнот

людина, дитя, майбутнє

м'ята, поля, бджола.

Запитання 11

Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки:

варіанти відповідей

боєць, куля, портьєра;

 юрта, в’язати, єдність;

малювати, куля, м’ята

буряк, ялинка, традиція

Запитання 12

У яких словах сполучення букв дж, дз позначають окремі звуки [д], [ж],[з]?

варіанти відповідей

Віджати;

Джміль;

Дзвінок;

Ходжу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест