12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Form 6 (grammar revision)

Додано: 3 лютого
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
26 запитань
Запитання 1

Would you like ___ coffee?

варіанти відповідей

some

any

no

same

Запитання 2

There isn't ___ butter in the fridge.

варіанти відповідей

some

sone

no

any

Запитання 3

Did you see ___ friends?

варіанти відповідей

any

no

some

none

Запитання 4

How _____ milk do you drink a day?

варіанти відповідей

many

any

much

some

Запитання 5

How ____ salt do you need?

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 6

How ____ packets of salt are you going to buy?

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 7

How _____ sugar do you need for your cake?

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 8

How ____ bottles of water are there in the fridge?

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 9

How ___ loaves of bread have you got?

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 10

There ____ 5 cans of tuna fish on the table.

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 11

There ___fish in the freezer.

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 12

There ____ some chocolate in this ice-cream.

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 13

There ___ 3 bars of chocolate in my bag.

варіанти відповідей

much

many

is

are

Запитання 14

I am not very fit. I _____ a gym.

варіанти відповідей

am going to join

will join

won't join

join

Запитання 15

Bill _____ a Geography exam next week.

варіанти відповідей

will take

takes

take

is going to take

Запитання 16

I think he ____ the championship.

варіанти відповідей

win

will win

is going to win

am going to win

Запитання 17

Look at the clouds in the sky! It ______.

варіанти відповідей

will rain

am going to rain

rain

is going to rain.

Запитання 18

Helen: "I've got a terrible toothache."

Mother: "Don't worry! I ____ you some medicine."

варіанти відповідей

am going to give

give

'll give

is going to give

Запитання 19

I haven't seen James for a long time! I promise I ____ his soon.

варіанти відповідей

'll visit

am going to visit

visit

is going to visit

Запитання 20

Kate ____ tennis with David next Saturday.

варіанти відповідей

will play

playing

is going to play

plays

Запитання 21

Would you like a cup of coffee or a cup of tea?

I _______ a cup of tea, please.

варіанти відповідей

am going to have

will have

have

having

Запитання 22

Matt _______ to Italy with his parents.

варіанти відповідей

will travel

am going to travel

are going to travel

is going to travel

Запитання 23

Be careful! You ______!

варіанти відповідей

are going to fall

falling

will fall

is going to fall

Запитання 24

My friend has put on some kilos. He _________ exercises every day.

варіанти відповідей

am going to do

is going to do

are going to do

'll do

Запитання 25

I ______ lemonade very much.

варіанти відповідей

like

would like

Запитання 26

I _____ a glass now, but there isn't any in the fridge.

варіанти відповідей

'd like

like

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест