Сільське господарство світу

Додано: 25 вересня 2019
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 140 разів
12 запитань
Запитання 1

Основні галузі сільського господарства

варіанти відповідей

 рослинництво, тваринництво

бджільництво і виноградарство

рослинництво і овочівництво

грибництво і приладобудування

Запитання 2

Яка основна причина зумовила зменшення питомої ваги зайнятих у світовому сільському господарстві? 

варіанти відповідей

скорочення площі сільськогосподарських угідь

скорочення частки сільського господарства

підвищення врожайності сільськогосподарських культур

підвищення продуктивності праці через механізацію сільського господарства

Запитання 3

До екстенсивної форми ведення сільського господарства належить:

варіанти відповідей

збільшення посівних площ

механізація виробництва

запровадження нових форм господарювання

застосування нових сортів рослин

Запитання 4

Яка з галузей сільського господарства розвинута у тундрі?

варіанти відповідей

оленярство

садівництво

бджільництво

вирощування зернових культур

Запитання 5

В оцінюванні природного потенціалу сільського господарства не використовують такий географічний чинник:

варіанти відповідей

якість ґрунтів

умови зволоження

 забезпеченість корисними копалинами

імовірність повторюваності несприятливих метеорологічних явищ

Запитання 6

Укажіть захід, що має на меті інтенсифікацію сільського господарства

варіанти відповідей

збільшення сільськогосподарських угідь

збільшення поголів’я худоби

виведення нових високоврожайних сортів

розроблення та впровадження нових технологій переробки сільськогосподарської продукції

Запитання 7

Використовують під ріллю і багаторічні насадження

варіанти відповідей

11% 

15% 

10% 

30% 

Запитання 8

В країнах, що розвиваються, населення зайнято в аграрному секторі економіки

варіанти відповідей

50%

20%

10%

5%

Запитання 9

Великотоварне сільське господарство це господарство, яке відрізняється 

варіанти відповідей

низькою продуктивністю

екстенсивністю розвитку

відсутністю спеціалізації

інтенсивністю розвитку

Запитання 10

Галузь, яка не переробляє сільськогосподарську продукцію

варіанти відповідей

харчова промисловісті

легка промисловісті

металургійна промисловість

хімічна промислоість

Запитання 11

Провідна роль в структурі внутрішніх перевезень вантажів АПК належить 

варіанти відповідей

морському транспорту

автомобільному транспорту

повітряному транспорту

залізничному транспорту

Запитання 12

Агрокліматичні ресурси-це

варіанти відповідей

 ресурси, які характеризують ступінь забезпечення сільськогосподарських культур теплом і вологою

землі, які використовуються в господарській діяльності людин

населення, яке зайнято в аграрному секторі економіки

землеробство в зоні з недостатньою кількістю сезонних опадів, засноване на штучному зрошенні за допомогою іригаційних систем.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест