1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Форсована індустріалізація

Додано: 28 березня
Предмет: Англійська мова, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
13 запитань
Запитання 1

Коли в СРСР було взято курс на форсовану індустріалізацію?

варіанти відповідей

1921 р.

1924 р.

1925 р.

1927 р.

Запитання 2

Встановлення завищених цін на промислові товари й, навпаки, занижених – на сільськогосподарську продукцію - це: 

варіанти відповідей

"Надзвичайні заходи проти куркуля"

"Ножиці цін"

"Карткова система"

"Соціалістичне змагання"

Запитання 3

Вкажіть роки першої п'ятирічки:

варіанти відповідей

1923-1927 рр.

1928-1932 рр.

1933-1937 рр.

1938-1942 рр.

Запитання 4

Стахановський рух - це:

варіанти відповідей

Кампанія з пропаганди рекордів

Рух за колективізацію

Більше товарів народу

Боротьба з куркульством

Запитання 5

Цей завод було збудовано за 15 місяців:

варіанти відповідей

ЮМЗ

Нафтохім

Метінвест

ХТЗ

Запитання 6

Ця електростанція була найпотужнішою в Європі:

варіанти відповідей

Каховська ГЕС

Дніпрогес

Київська ГЕС

Канівська ГЕС

Запитання 7

«Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920–1930-х рр. було одним із:

варіанти відповідей

Шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію

Способів матеріального стимулювання селянства

Джерел фінансування індустріалізації

Інструментів проведення грошової реформи

Запитання 8

Установіть відповідність між датами і подіями.

       1 1925 р.  2 1921 р.  3 1922 р.   4 1923 р.

А Проголошення створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Б Запровадження непу в УСРР

В Затвердження нового тексту Конституції УСРР

Г Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

Д Запровадження політики коренізації (українізації)

варіанти відповідей

1-б, 2-а, 3-г, 4-в

1-а, 2-г, 3-д, 4-б

1-в, 2-б, 3-а, 4-д

1-д, 2-а, 3-г, 4-б

Запитання 9

Виберіть 3 характерні риси нової економічної політики

варіанти відповідей

запровадження продподатку

запровадження продрозкладки

дозвіл оренди та найманої праці

заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу

запровадження загальної трудової повинності

випуск конвертованого червонця

Запитання 10

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

у роки форсованої індустріалізації в Україні було збудовано Дніпрогес, завод "Криворіжсталь" та Харківський тракторний завод

індустріалізація призвела до істотного покращення умов життя населення

заплановані темпи зростання промислового виробництва були небаченими, проте їх вдалося виконати

працю робітників широко стимулювали економічними методами

Запитання 11

Мета більшовицької політики індустріалізації?

варіанти відповідей

забезпечення часткового вдосконалення та розвиток промисловості, відбудова якої відставала від відбудови сільського господарства

завершення промислового перевороту, ліквідація ручної праці в промисловості

перетворення СРСР з аграрної на індустріально розвинену державу

поставлення промисловості на службу сільському господарству

Запитання 12

Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?


варіанти відповідей

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства

примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

Запитання 13

Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 — у 1930-х рр.?

варіанти відповідей

комплексний розвиток народного господарства

високі темпи розвитку важкої промисловості

інтенсивний розвиток легкої промисловості

децентралізація управління промисловістю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест