Форсована індустріалізація. Колективізація

Додано: 14 січня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

Курс на індустріалізацію проголошено:

варіанти відповідей

1921 р

1925 р

1928 р.

1930 р.

Запитання 2

Комплекс заходів, вжитих ВКП(б) у 1920–1930-х, що мав на меті модернізацію промисловості, було названо:

варіанти відповідей

колективізація

експропріація

індустріалізація

інкорпорація

Запитання 3

З якою метою здійснювалася суцільна колективізація?

варіанти відповідей

 Для забезпечення населення країни дешевими продуктами;

як «допомога держави колгоспному будівництву»;

полегшити вилучення селянської продукції державою;

піднести матеріально-технічну базу сільського господарства.

Запитання 4

 Якими були причини голодомору?

варіанти відповідей

природне стихійне лихо;

надмірне вилучення хліба державою;

прискорена суцільна колективізація;

продаж великої кількості зерна за кордон.

Запитання 5

Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства України, здійснюваної в 1930-х роках?

1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства

2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби

3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва


варіанти відповідей

1, 2

1,3

2, 3

1,2,3

Запитання 6

Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято

варіанти відповідей

1928

1930

1932

1934

Запитання 7

Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки

варіанти відповідей

технічній перебудові

 технологічній реконструкції

 промисловому перевороту

форсованій індустріалізації 

Запитання 8

Голодомор на України тривав протягом:

варіанти відповідей

1929–1930 рр

1930–1931 рр

1931-32 рр

1932-33 рр

Запитання 9

Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?

варіанти відповідей

М.Демченко 

П.Кривоніс

 М.Ізотов

О.Стаханов

Запитання 10

На території якого округу в 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС):

варіанти відповідей

Харківського

Одеського

Донецького

Київського

Запитання 11

Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

варіанти відповідей

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

Запитання 12

Із якою політикою пов’язаний уривок із джерела?

«Майже п’ять місяців, як ми виселені… Невже ви думаєте, що ми куркулі? Ні, ми не куркулі, ми сумлінні працівники, ми не розкуркулені, а розграбовані місцевою владою»

варіанти відповідей

 воєнний комунізм

 нова економічна політика

індустріалізація

 колективізація

Запитання 13

До чого закликав агітаційний плакат, зображений на ілюстрації?

варіанти відповідей

до реалізації планів першої п’ятирічки

 до боротьби з «ворогами народу»

до запровадження нової економічної політики

до проведення колективізації

Запитання 14

Укажіть наслідки суцільної колективізації, що здійснювалася в Україні в 1930-х рр. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

ліквідація індивідуального селянського господарства, злам основних устоїв селянського життя 

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

Голодомор 1932-1933 рр.

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

інтенсифікація сільськогосподарської праці, освоєння нових земель

Запитання 15

Новим методом демонстрації переваг соціалізму, трудової звитяги та соціальної активності стало

варіанти відповідей

грошове стимулювання робітників

соціалістичне змагання

розкуркулення селян

уведення новітніх технологій

Запитання 16

XV з'їзд ВКП(б) схвалив директиви першого п'ятирічного плану на...

варіанти відповідей

1927/28-1931/32 рр.

1928/29-1932/33 рр.

 1930/31-1934/35 рр.

1929/30-1933/34 рр.

Запитання 17

Що було характерним для економіки радянської України 1929-1938 рр.?

варіанти відповідей

низькі темпи розвитку промисловості групи «А»

баланс ринкових та директивних механізмів управління

 плановий характер

 залежність від закордонних інвестицій

Запитання 18

Політика колективізації в УРСР у 1930-ті роки призвела до..

варіанти відповідей

зростання життєвого рівня селянства

 зростання збору зернових у республіці

фактичної ліквідації індивідуального селянського господарства

формування нових прошарків селянства - "куркулів" і "підкуркульникув"

Запитання 19

Що стало головною причиною Голодомору 1932-1933 рр.?

варіанти відповідей

засуха та неврожай

цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

 провал політики індустріалізації

агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест