Фотосинтез у прокаріотів.

Додано: 16 січня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 30 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Прокаріти це:

варіанти відповідей

а) доядерні організми

б) ядерні організми

в) бактерії та синьо-зелені водорості. 

г) пурпурні бактерії

Запитання 2

2. Прокаріоти- фотосинтетики це:

варіанти відповідей

а) анабена, носток,

б) кладофора, клостерія

в) спіруліна, осциляторія

г) хлорела, вольвокс

Запитання 3

3. Де поширені прокаріоти- фотосинтетики:

варіанти відповідей

а) річки, ставки

б) моря, болота

в) озера,калюжі

г) гори, повітря

Запитання 4

4. Де у бактерій відбувається фотосинтез: 

варіанти відповідей

а) хлоропластах

б) в цитоплазмі 

в) мітохондріях

г) на внутрішніх складках плазматичної мембрани - мезосомах

Запитання 5

5. На мезосомах розташовані фотосинтезуючі пігменти це: 

варіанти відповідей

а) хлорофіли

б) ксантофіли

в) каротиноїди

г) бактеріохлорофіли

Запитання 6

6. Бактеріальний фотосинтез може відбуватися як:

варіанти відповідей

а) виділенням кисню

б) виділенням вуглекислого газу

в) без виділення кисню

г) без виділення вуглекислого газу

Запитання 7

7. Етапи фотосинтезу у прокаріотів:

варіанти відповідей

а) Кисневий фотосинтез відбувається у ціанобактерій 

б) Безкисневий фотосинтез відбувається в ксантофілів

в) Кисневий фотосинтез відбувається у рослин

г) Безкисневий фотосинтез відбувається в пурпурних, деяких зелених і геліобактерій 

Запитання 8

8. В екстремальних галофільних архебактерій виявлений який фотосинтез?

варіанти відповідей

а) хлорофільний

б) ксантофільний

в) безхлорофільний

г) коротинофільний

Запитання 9

9. Білок бактеріородопсин це:

варіанти відповідей

а) фіолетовий світлочутливий пігмент

б) подібний до родопсину сітківки ока

в) виконує роль хлорофілу

г) подібний до ксантофілу

Запитання 10

10. Планетарне значення фотосинтезу полягає в:

варіанти відповідей

а) Перші автотрофи використовували безкисневий фотосинтез

б) Фотосинтез є основним джерелом хімічноїї енергії.

в) Фотосинтез є основним джерелом біологічної енергії.

г) В атмосфері сформувався озоновий шар

Запитання 11

11. Функції фотосинтезу :

варіанти відповідей

а) Накопичення органічної біомаси

б) Накопичення неорганічної біомаси

в) Підтримка складу атмосфери

г) Утворення азоту

д) Утворення озонового шару

е) Забезпечення киснем всіх живих організмів

Запитання 12

12. Визначіть прокаріоти- фотосинтетики:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест