функціонування клітини

Додано: 4 листопада 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 170 разів
12 запитань
Запитання 1

В результаті цього хімічного процесу в клітині утворюється Піруват (піровиноградна кислота) та два молекули АТФ.

варіанти відповідей

Кисневе дихання

Бродіння

Гліколіз

Анаболізм

Запитання 2

Підготовча стадія енергетичного обміну відбувається в

варіанти відповідей

Мітохондрії

Вакуолі

Травний тракт

Цитозоль

Запитання 3

В скільки етапів відбувається енергетичний обмін ?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Анаболізм - це ...

варіанти відповідей

розщеплення молекул їжі на універсальні мономери

синтез великих і складних молекул з універсальних мономерів

розщеплення універсальних мономерів до неорганічних сполук

формування малотоксичних продуктів обміну та нейтралізація отрут

Запитання 5

Катаболізм - це ...

варіанти відповідей

розщеплення молекул їжі з утворенням малих молекул

синтез великих і складних молекул з універсальних мономерів

розщеплення універсальних мономерів до неорганічних речовин із метою отримання енергії

формування малотоксичних продуктів обміну та нейтралізація отрут

Запитання 6

Обмін, що характеризується надходженням готових органічних речовин належить:

варіанти відповідей

автотрофам

фототрофам

хемотрофам

гетеротрофам

Запитання 7

Білкові сполуки, які прискорюють перебіг біохімічних процесів, це ...

варіанти відповідей

ферменти

вітаміни

гормони

фітонциди

Запитання 8

Сукупність процесів, що здійснюють внутрішньоклітинні перетворення речовин, енергії та інформації - це ...

варіанти відповідей

екскрекція

секреція

адаптація

метаболізм

Запитання 9

Яка сполука є універсальним акумулятором енергії в клітині?

варіанти відповідей

РНК

ДНК

АТФ

НАДФ

Запитання 10

Де відбувається кисневе розщеплення органічних сполук в клітинах еукаріот?

варіанти відповідей

в цитоплазмі клітин

в лізосомах

у рибосомах

в мітохондріях

Запитання 11

Якими є кінцеві продукти кисневого розщеплення органічних речовин?

варіанти відповідей

СО2 та Н2О

О2 та Н2О

СО2 та N2

C3H4O3

Запитання 12

Нажзвіть рівняння реакції

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 → 2С3Н4О3 + 2Н2О + 2АТФ

варіанти відповідей

повне окиснення глюкози

окисне фосфорилювання

цикл Кребса

безкисневе розщеплення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест