18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Функція у = х², її властивості та графік

Додано: 13 січня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Як називається функція виду у=х²?

варіанти відповідей

Обернена пропорційність

Пряма пропорційність

Лінійна

Квадратична

Запитання 2

Областю визначення функції у=х² є ...

варіанти відповідей

лише додатні числа

 лише від'ємні числа

всі числа окрім 0

всі числа

Запитання 3

Областю значень функції у=х² є ...


варіанти відповідей

лише додатні числа

всі числа

всі числа, окрім 0

лише невід'ємні числа

Запитання 4

Графіком функції у=х² є...

варіанти відповідей

Гіпербола

Пряма

Парабола

Крива

Запитання 5

Точку параболи з координатами (0;0) називають ...

варіанти відповідей

вершиною параболи

абсцисою параболи

ординатою параболи

інша відповідь

Запитання 6

Частину параболи називають ...


варіанти відповідей

прямою

віткою

гіперболою

вершиною

Запитання 7

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

варіанти відповідей

В(-5;25)

M(5;-25)

С(0;0)

А(-1;-1)

Д(25;5)

Запитання 8

При якому значенні аргументу значення функції у=х² дорівнює 0 ?


варіанти відповідей

-2

2

1

0

Запитання 9

Знайдіть значення функції у = х2, якщо значення аргументу -8

варіанти відповідей

-64

-16

64

16

Запитання 10

Знайдіть значення аргументу, за якого значення функції у = х2 дорівнює 25

варіанти відповідей

5

25

252

+5; -5

Запитання 11

За яких значень аргументу значення функції у = х2 є додатним

варіанти відповідей

х - будь-яке число

х - будь-яке число, крім 0

х більше 0

х менше 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест