Функція у= k/х

Додано: 25 жовтня 2019
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 101 раз
11 запитань
Запитання 1

Функція у=к/х називається

варіанти відповідей

Пряма пропорційність

Пропорція

Обернена пропорційність

Гіпербола

Запитання 2

Графік функції у=к/х називається

варіанти відповідей

Крива лінія

Гіпербола

Асимптота

Гілка

Запитання 3

Чи вірно, що на розміщення графіка функції НЕ впливає коефіцієнт

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Якщо к < 0, то гілки параболи розміщені у

варіанти відповідей

І та ІІ четвертях

І та ІІІ четвертях

ІІ та ІV четвертях

ІІ та ІІІ четвертях

Запитання 5

Областю визначення функції у = к/х є

варіанти відповідей

всі значення х крім 0

вся числова пряма

всі невід'ємні значення х

всі недодатні значення х

Запитання 6

На рисунку подано графік функції у = 6/х. За даним графіком знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 3

варіанти відповідей

3

2

2 і -2

6

Запитання 7

Дано графік функції у = 6/х. Знайдіть усі значення функції при -6 ≤ х ≤ 6

варіанти відповідей

-6 ≤ у ≤ 6

-3 ≤ х ≤ 3

-1 ≤ х ≤ 1

Неможливо визначити

Запитання 8

Користуючисть графіком, визначте, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює 4

варіанти відповідей

2

4

- 4

- 2

Запитання 9

Поставте у відповідність графік і функцію, яка задається цим графіком

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3В

1В, 2Г, 3А

1Г, 2А, 3Б

1Б, 2В, 3Г

Запитання 10

Не виконуючи побудови графіка функції у = -9/х, визначте, які з даних точок належать графіку цієї функції:

варіанти відповідей

А (-3; -3)

В (3; -3)

С ( -9; 1)

D (-4,5; 2)

Запитання 11

При якому значенні к графіком функції у = 2к /х буде не гіпербола, а пряма?

варіанти відповідей

к = 0

к = 1/2

к = -2

к = -1/2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест