5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Г.Сковорода:«Світ ловив мене, та не впіймав…»

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 83 рази
26 запитань
Запитання 1

Григорій Сковорода є представником стилю…

варіанти відповідей

готика;

ренесанс;

орнаменталізм ;

бароко. 

Запитання 2

Де народився Григорій Сковорода?

варіанти відповідей

с. Поборниця на Чернігівщині ;

с. Чорнухи на Полтавщині ;

м. Київ ;

м. Харків.

Запитання 3

Над могилою Г. Сковороди викарбована епітафія: ...

варіанти відповідей

"Мені сопілка і віця дорожчі царського вінця";

«Світ ловив мене, та не впіймав…»;

"Все минає, але любов після всього зостається";

"Не за обличчя судіть, а за серце".

Запитання 4

У літературі Григорія Сковороду прийнято називати:

варіанти відповідей

українським Прометеєм;

українським Сократом;

українським Платоном;

українським Арістотелем.

Запитання 5

Збірка поезій Сковороди називається…

варіанти відповідей

«Байки харківські»;

«De libertate»;

«Сад божественних пісень»;

«Алфавіт».

Запитання 6

У літературній творчості Григорія Сковороди переважають такі жанри

варіанти відповідей

драми;

вірші та байки;

поеми та оди;

пісні та полемічні трактати.

Запитання 7

Який поетичний твір Григорія Сковороди названо «широкою картиною світу і його мерзот, зібраною в один фокус»?

варіанти відповідей

«Гей поля, поля зелені»;

«De libertate»;

«Всякому місту – звичай і права»;

«Бджола та Шершень».

Запитання 8

Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі...

варіанти відповідей

«Гей поля, поля зелені»;

«De libertate»;

«Всякому місту – звичай і права»;

«Бджола та Шершень».

Запитання 9

Що засуджує Григорій Сковорода в пісні «Всякому місту – звичай і права»?

варіанти відповідей

Бюрократичну систему тогочасного суспільства;

фізичне насильство;

братовбивчу війну;

відсутність у людини естетичного смаку.

Запитання 10

Твір Г.Сковороди «Всякому місту - звичай і права…» використав: 

варіанти відповідей

Григорій Квітка-Основ’яненко в повісті «Маруся»;

Іван Котляревський у поемі «Енеїда»;

Іван Котляревський у п’єсі «Наталка Полтавка»;

Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки».

Запитання 11

Ідея «сродної праці» звучить у такому афоризмі Г. Сковороди:

варіанти відповідей

Не змагай до того, що не дано від природи ;

Бери вершину – і матимеш середину;

Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру;

Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.

Запитання 12

У чому полягає основна думка афоризму Григорія Сковороди: «Всяка їжа і життя смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру»?

варіанти відповідей

Засудження надмірного вживання їжі;

доцільність використання часу;

несвоєчасне харчування людини;  

регулярне вживання їжі і пиття дозволяють людині уник­нути нервових стресів.

Запитання 13

Прийти до Бога, за переконанням Сковороди, можна тільки:

варіанти відповідей

через релігійну службу;

через церкву;

ставши священнослужителем;

через пізнання себе.

Запитання 14

Мораль байки «Бджола та Шершень» можна визначити афоризмом:

варіанти відповідей

Любов виникає з любові;

Хто труда не докладе, той до добра не прийде;

Дерево по плодах пізнається;

Досвід – батько мистецтву, знанню та звичці;

Мудра людина, яка у природженому ділі трудиться.

Запитання 15

Укажіть твір Григорія Сковороди, з якого наведено рядки:

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

варіанти відповідей

«Ой пташино жовтобока»;

«Бджола та Шершень»;

«Всякому місту – звичай і права» ;

«De libertate» .

Запитання 16

У чому суть філософських пошуків Григорія Сковороди?

варіанти відповідей

У пізнанні джерела збагачення; 

у віднайдені оптимального шляху до службового зростання;

у віднайдені стану, коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, і все ясне, щасливе, блаженне;

у запереченні сутності людського буття.

Запитання 17

Ідея «сродної праці» - це…

варіанти відповідей

вигадка Сковороди;

переконання Сковороди, що щастя людини полягає в тому, щоб займатися тим, до чого вона має природні дані і схильність;

тема «Байок харківських»;

літературний стиль.

Запитання 18

Мораль байки Сковорода називає…

варіанти відповідей

фабулою;

силою;

полемікою

алегорією.

Запитання 19

У рядках

 Всякому серцю – любов і тепло,

 Всякеє горло свій смак віднайшло.

 Я ж у полоні нав’язливих дум:

 Лише одне непокоїть мій ум.

виділені слова являють собою

варіанти відповідей

оксюморон;

алегорію;

епітет;

анафору;

антитезу.

Запитання 20

У рядках

 Той безперервно стягає поля,

 Сей іноземних заводить телят.

 Ті на ловецтво готують собак,

 В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

виділені слова являють собою

варіанти відповідей

порівняння;

епіфору;

метафору;

алегорію;

антитезу.

Запитання 21

У рядках

 Знаю, що смерть – як коса замашна,

 Навіть царя не обійде вона.

 Байдуже смерті, мужик то чи цар, -

 Все пожере, як солому пожар.

виділене слово являє собою

варіанти відповідей

порівняння;

іронію;

епітет;

метафору ;

оксюморон.

Запитання 22

У рядках

 Всякому місту – звичай і права,

 Всяка тримає свій ум голова;

 Всякому серцю – любов і тепло,

 Всякеє горло свій смак віднайшло.

виділені слова являють собою

варіанти відповідей

оксюморон;

анафору;

порівняння ;

епітет;

метафору.

Запитання 23

У рядках

 Байдуже смерті, мужик то чи цар, -

 Все пожере, як солому пожар.

 Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

 Той, в кого серце, як чистий кришталь

виділені слова виступають

варіанти відповідей

оксюморон;

анафору;

порівняння;

метафору;

епіфору.

Запитання 24

У рядках

 Панські Петро для чинів тре кутки,

 Федір-купець обдурити прудкий,

 Той зводить дім свій на модний манір,

 Інший гендлює, візьми перевір!

виділені слова виступають

варіанти відповідей

епіфору;

іронію;

порівняння;

оксюморон;

гіперболу.

Запитання 25

Філософ порівнює Бога з фонтаном, який вирує водою і наповнює нею посудини, що стоять навколо.

Це ілюстрація роздумів про...

варіанти відповідей

«сродну працю»;

негативне сприйняття зовнішнього світу;

марнування людиною свого часу, який є великою цінністю;

те, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним.

Запитання 26

Яке з тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Сковорода писав свої твори розмовною українською мовою;

Сковорода писав свої твори латинською мовою;

мова Сковороди включає в себе елементи німецької та грецької мов;

мова Сковороди включає в себе елементи полемічної риторики;

мова Сковороди включає в себе елементи старослов’янської, російської та живої української мови.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест