Генетика

Додано: 13 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 310 разів
13 запитань
Запитання 1

Генотип - це сукупність в організмі:

варіанти відповідей

генів

хромосом

ознак

Запитання 2

Фенотип - це сукупність в організмі:

варіанти відповідей

генів

хромосом

ознак

Запитання 3

Позначте, що є одиницею спадкової інформації:

варіанти відповідей

ген

ДНК

нуклеотид

хромосома

Запитання 4

Гомозиготними називають хромосоми:

варіанти відповідей

однакові за формою

різні за формою

ті, що мають однаковий набір генів

ті, що мають різний набір генів

Запитання 5

Позначте, якими можуть бути алельні гени:

варіанти відповідей

лише домінантними

лише рецесивними

домінантними і рецесивними

усе вище згадане

Запитання 6

Алельні гени відповідають за прояв:

варіанти відповідей

однієї ознаки

різних ознак

Запитання 7

Генотип - це сукупність:

варіанти відповідей

генетичної інформації

геів поліплоїдного набору хромосом

генів популяції

зовнішніх і внутрішніх ознак організму

Запитання 8

Неалельні гени відповідають за прояв:

варіанти відповідей

однієї ознаки

різних ознак

розташовані в однакових локусах гомологічних хромосом

Запитання 9

Ділянка гомологічних хромосом, яка є місцем розташування алельних генів,- це:

варіанти відповідей

центромер

локус

хроматида

хромонема

Запитання 10

Який генотип може мати організм з двома домінантними ознаками?

варіанти відповідей

Аавв

ааВв

АаВв

ААвв

Запитання 11

Позначте, що є одиницею спадкової інформації:

варіанти відповідей

ген

ДНК

нуклеотид

хромосома

Запитання 12

Генотип - це сукупність:

варіанти відповідей

генетичної інформації

генів поліплоїдного набору хромосом

генів популяції

зовнішніх і внутрішніх ознак організму

Запитання 13

Вкажіть гетерозиготу

варіанти відповідей

АаВв

аа

АА

аавв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест