Структура клітини

Додано: 16 січня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 138 разів
15 запитань
Запитання 1

Які органели цитоплазми мають одномембранну будову?

варіанти відповідей

зовнішня клітинна мембрана

ендоплазматична сітка

мітохондрії

пластиди

рибосоми

комплекс Гольджі

лізосоми

Запитання 2

Які органели цитоплазми мають двомембранну будову?

варіанти відповідей

ендоплазматична сітка

мітохондрії

пластиди

комплекс Гольджі

лізосоми

Запитання 3

Які органели цитоплазми мають немембранну будову?

варіанти відповідей

ендоплазматична сітка

пластиди

мітохондрії

рибосоми

Запитання 4

Чим віддалена цитоплазма клітини від навколишнього середовища?

варіанти відповідей

мембранами ендоплазматичної сітки

зовнішньою клітинною мембраною

Запитання 5

Яка органела зв'язує клітину в одне ціле, здійснює транспортування речовин, бере участь у синтезі білків, ліпідів і вуглеводів?

варіанти відповідей

зовнішня клітинна мембрана

ендоплазматична сітка

комплекс Гольджі

Запитання 6

Яку будову мають рибосоми, щодо "наявності" мембран?

варіанти відповідей

одномембранні

двомембранні

немембранні

Запитання 7

Зі скількох субодиниць складається рибосома?

варіанти відповідей

однієї

двох

трьох

Запитання 8

Що входить до складу рибосом?

варіанти відповідей

білки

ліпіди

вуглеводи

ДНК

РНК

Запитання 9

В яких органелах містяться рибосоми?

варіанти відповідей

цитоплазма

гладка ендоплазматична сітка

шорстка ендоплазматична сітка

мітохондрії

пластиди

ядерна оболонка

Запитання 10

Які органели зображена на фото

варіанти відповідей

лізосоми

пластиди

вакуолі

мітоходнрії

Запитання 11

Як називаються внутрішні структури мітохондрій?

варіанти відповідей

кристи

грани

матрикс

Запитання 12

Яка функція мітохондрій дала їм назву "дихальний центр клітини"?

варіанти відповідей

синтез АТФ

окиснення органічних речовин до СО2 і Н2О

розщеплення АТФ

Запитання 13

Для яких організмів характерне ядро?

варіанти відповідей

прокаріоти

еукаріоти

Запитання 14

Які пластиди здійснюють фотосинтез?

варіанти відповідей

лейкопласти

хлоропласти

хромопласти

Запитання 15

До якої імперії (надцарства) належать дані організмів, що зображені на фото?

варіанти відповідей

прокаріоти

еукаріоти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест