12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

ГЕНЕТИКА

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Як називається хромосомний набір, що має 47 хромосом?

варіанти відповідей

Диплоїдний

Гаплоідний

Поліплоїдний

Анеуплоїдний

Запитання 2

Чи можна категорично стверджувати, що наявність тільки одного хворого в родині вказує на неспадковий характер захворювання?

варіанти відповідей

Ні

Так 

Запитання 3

Що таке гамета?

варіанти відповідей

Соматична клітина під час ділення

Статева клітина на різних стадіях свого розвитку

Клітина, що утворена в результаті злиття 2-х статевих клітин

Зріла статева клітина, що здатна до злиття з аналогічною клітиною протилежної статі

Яйцеклітина

Запитання 4

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: АА × аа

варіанти відповідей

Аа жовте 100%

АА жовте 50% : аа зелене 50%

аа зелене 100%

АА жовте 100%

Запитання 5

Одноманітність гібридів першого покоління F1 при схрещуванні гомозиготних організмів - це...

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

Правило чистоти гамет

Запитання 6

Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних гібридів F1 , якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% жовте

3 жовте : 1 зелене

1 жовте: 1 зелене

100% зелене

Запитання 7

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування лише однієї ознаки ( наприклад, лише колір насінин)?

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 8

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування двох ознак (наприклад, колір насінин та їх форма)?

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 9

Вкажіть генотип батька, що має домінантну ознаку у фенотипі, якщо при аналізуючому схрещуванні (Р: А_ х аа) все потомство одноманітне? /Потрібно згадати І закон Менделя/

варіанти відповідей

АА

Аа

Запитання 10

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму?

Р: ААВВ × аавв

варіанти відповідей

100% АаВв жовті і круглі

1 жовте і кругле:1 жовте зморшкувате: 1 зелене кругле:1 зелене зморшкувате (1:1:1:1)

1 жовте і кругле: 1 жовте зморшкувате

9 жовте і кругле:3 жовте зморшкувате: 3 зелене кругле: 1 зелене зморшкувате (9:3:3:1)

Запитання 11

Яким буде потомство від схрещування двох дигетерозиготних батьків, якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму?

Р: АаВв × АаВв

варіанти відповідей

100% жовті і круглі

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті: 1 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (1:1:1:1)

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті (1:1)

9 жовте і круглі:3 жовті зморшкуваті: 3 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (9:3:3:1)

Запитання 12

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка?

варіанти відповідей

рРНК

мРНК

ДНК

тРНК

Запитання 13

За яким принципом А=У, Г=Ц?

варіанти відповідей

Реплікаціїї

Транскрипції

Трансляції

Комплементарності

Запитання 14

До триплетів ДНК НЕ належить

варіанти відповідей

Аденін

Урацил

Тимін

Цитозин

Запитання 15

Синтез білка відбувається на

варіанти відповідей

Хромосомах

лізосомах

рибосомах

АТФ-сомах

Запитання 16

Як називаються білки, що виконують у клітині каталітичну функцію

варіанти відповідей

гормони

ферменти

вітаміни

амінокислоти

Запитання 17

Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів

АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Укажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

варіанти відповідей

АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ

ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ

ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА

УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА

Запитання 18

Гени, що не несуть інформацію про білок називаються

варіанти відповідей

екзони

інтрони

мутони

рекони

Запитання 19

Інформативні ділянки структурних генів, що кодують інформацію про білок

варіанти відповідей

інтрони

екзони

мутони

рекони

Запитання 20

Як називається триплет нуклеотидів у іРНК, що не кодує жодної амінокислоти і завершує синтез білка

варіанти відповідей

код

антикодон

стоп-кодон

кодон

Запитання 21

527732_1575831227.jpg


Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть його назву

варіанти відповідей

сплайсинг

транскрипція

трансляція

денатурація

Запитання 22


990937_1575830742.jpg


Назвіть триплет мРНК

варіанти відповідей

АГУ

ТЦА

УЦА

Запитання 23894418_1575831103.jpg

Назвіть антикодон тРНК

варіанти відповідей

ГЦА

ЦГА

ГЦУ

Запитання 24

5. Принципу комплементарності відповідає така пара нуклеотидів:

варіанти відповідей

Гуанін та Аденін;

Аденін та Урацил;

Урацил та Цитозин

Тимін та Урацил

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест