29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

генетика

Додано: 3 лютого
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
18 запитань
Запитання 1

Один із можливих станів гена

варіанти відповідей

алель

ген

екзон

інтрон

Запитання 2

Співвілношення фенотипів у разі схрещування Аа і Аа

варіанти відповідей

1:1

3:1

1:2:1

1:1:1:1

Запитання 3

Як називають сукупність усіх генів організму?

варіанти відповідей

спадковість

мінливість

генотип

фенотип

Запитання 4

Який з перерахованих генів є домінантним?     

варіанти відповідей

b

d

С

a

Запитання 5

При моногібридному схрещуванні враховується альтернативних ознак:

варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

Запитання 6

Визначте серед перерахованих генотипів гетерозиготний генотип:   

варіанти відповідей

ВВ

СС

bb

Bb

Запитання 7

Які групи крові можуть бути у дітей, якщо у батька, й у матері - IV група крові

варіанти відповідей

І та ІІ

І та IV

II, ІІІ та IV

I

Запитання 8

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гетерозиготний, а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 9

Як називаються гени, які розташовані в статевих хромосомах?     

варіанти відповідей

гени, зчеплені зі статтю

статеві гени

гени, залежні від статі

аутосомні гени

Запитання 10

Рецесивний ген гемофілії (не згортання крові) перебуває в Х-хромосомі. Вкажіть генотип жінки-носія гемофілії:    


варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХНХН

ХНY

Запитання 11

Вкажіть генотип хворого на гемофілію чоловіка:

варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХhХh

ХНY

Запитання 12

Чи може здоровий чоловік бути носієм гену гемофілії?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Сукупність проявів зовнішнішніх ознак організму, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 14

 Здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 15

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом ааВвСС:

варіанти відповідей

два

три

чотири

шість

Запитання 16

Укажіть генотип рослини, яка має білі квіти й колючу коробочку, якщо в дурману рожеве забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колюча поверхня коробочки (D) - над гладенькою (d):

варіанти відповідей

PpDd

ppDd

PpDD

PPdd

Запитання 17

Чоловік має І групу крові, а жінка - ІV групу крові. Вкажіть правильний запис умови цієї задачі:  

         

варіанти відповідей

Р : ♀ І° І° х ♂ І° І°

Р : ♀ IА І° х ♂ І° І°

Р : ♀ IА IВ х ♂ І° І°

Р : ♀ ІВ І° х ♂ ІВ І°

Запитання 18

Які алельні гени визначають ІІІ групу крові?       

варіанти відповідей

І° І°

IА І°,  IА ІА°

ІВІ°,  ІВ ІВ

IА ІВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест