генетика

Додано: 11 лютого 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 145 разів
24 запитання
Запитання 1

Позначте кількість груп зчеплення генів у самки миші, якщо набір хромосом у соматичних клітинах становить 40:

варіанти відповідей

20

40

60

80

Запитання 2

Укажіть групи крові й генотипи батьків, якщо в сина І група крові (0), а в доньки - ІV (AB):

варіанти відповідей

ІІ (А0), ІІІ (В0)

I (00), IV (AB)

ІІ(А0), ІІІ(ВВ)

І(00), ІІІ (В0)

Запитання 3

У батька ІІ група крові, а в матері - ІІІ. Укажіть можливі групи крові дітей, якщо батьки гетерозиготні за цією ознакою:

варіанти відповідей

А0, В0, АВ, 00

АА, ВВ

А0, В0

АА, ВВ, 00

Запитання 4

Позначте умови спадкування гемофілії хлопчиками:

варіанти відповідей

батько несе у своїй Х-хромосомі дефектний ген

мати гомозиготна, хвора на гемофілію


мати в одній із своїх Х - хромосом несе дефектний ген

батько фенотипно здоровий, а мати гомозиготна з нормальним процесом зсідання крові

Запитання 5

Укажіть гетерозиготу за ІІ групою крові:

варіанти відповідей

АА

А0

АВ

В0

Запитання 6

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом аа:

варіанти відповідей

один

три

два

Запитання 7

Сукупність проявів зовнішнішніх ознак організму, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 8

Що означає позначення ♀ :

варіанти відповідей

батьківський організм

материнський організм

батьки

схрещування

Запитання 9

Стать майбутнього організму визначається:

варіанти відповідей

під час мітозу;

під час дроблення зиготи;

під час запліднення;

під час мейозу.

Запитання 10

Обмін ділянками гомологічних хромосом під час кон’югації - це:

варіанти відповідей

зчеплення генів;

кросинговер;

полімерія;

епістаз.

Запитання 11

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гетерозиготний, а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 12

Як називаються гени, які розташовані в статевих хромосомах?     

варіанти відповідей

гени, зчеплені зі статтю

статеві гени

гени, залежні від статі

аутосомні гени

Запитання 13

Укажіть особину, гетерозиготну за двома алелями генів:  

варіанти відповідей

ААВВ

ААbb

АaBb

aabb

Запитання 14

За яких генотипів батьків спостерігатиметься одноманітність гібридів першого покоління – І закон Менделя при дигібридному схрещуванні?        


варіанти відповідей

АаВb х АаВb

АаВВ х АаВВ

ААВВ х ааbb

аabb х Ааbb

АаВb х ааbb

Запитання 15

У мишей сіре забарвлення шерсті (А) домінує над білим (а). Яке потомство можна очікувати, якщо гомози­готних сірих мишей схрестити з білими (Р : ♀ АА х ♂ аа)?     

варіанти відповідей

100% сіре

100% біле

3 сірих:1 біле

1 сіре:1 біле 

Запитання 16

Рецесивний ген гемофілії (не згортання крові) перебуває в Х-хромосомі. Вкажіть генотип жінки-носія гемофілії:    


варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХНХН

ХНY

Запитання 17

У людини хвилясте волосся (А) домінує над прямим волоссям (а), полідактилія (В) над нормальною кількістю пальців (в). Чоловік з генотипом АаВв одружився із жінкою з генотипом аавв. Визначте який відсоток становить кількість дітей з прямим волоссям та нормальною кількістю пальців від цього шлюбу.

варіанти відповідей

75%

25%

16%

10%

Запитання 18

Ірландські сеттери можуть народжуватись сліпими внаслідок впливу рецесивного гена. Пара тварин з нормальним фенотипом мала 5 цуценят, двоє з яких були сліпими. Встановіть генотипи батьків та сліпих цуценят.

варіанти відповідей

генотип батьків АА

генотип батьків Аа

цуценята з генотипом Аа

цуценята з генотипом аа

Запитання 19

Укажіть альтернативні вияви ознаки:

варіанти відповідей

зелене насіння - зморшкувате насіння

короткозорість - нормальний зір

жовте насіння - гладеньке насіння

далекозорість - дальтонізм

Запитання 20

Предметом досліджень генетики є:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

спадковість і мінливість

фенотп і генотип

Запитання 21

Коли в клітинах відбувається кросинговер?  

варіанти відповідей

під час інтерфази 

під час профази І мейозу

під час профази ІІ мейозу

під час профази мітозу

Запитання 22

Генотип у взаємодії з середновищем існування визначає

варіанти відповідей

мінливість

геном

фенотип

спадковість

Запитання 23

Гомозигота за домінантною ознакою

варіанти відповідей

АА

Аа

ВВ

Вb

Запитання 24

Клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена, -

варіанти відповідей

зигота

гомозигота

гетерозигота

порлізигота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест