Тематичне оцінювання "Генетика"

Додано: 7 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Генетика
Тест виконано: 150 разів
12 запитань
Запитання 1

До положень хромосомної теорії спадковості НЕ НАЛЕЖИТЬ:

варіанти відповідей

Гени розташовані в хромосомах лінійно у визначених локусах.

Між гомологічними хромосомами можливий обмін алельними генами (кроссинговер).

При дигібридному схрещенні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших.

Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, число їх дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

Запитання 2

Який метод генетичних досліджень базується на дослідженні особливостей хромосом організмів?

варіанти відповідей

цитогенетичний

генеалогічний

гібридологічний

метод генної інженерії

Запитання 3

II закон Менделя – це:

варіанти відповідей

закон, при якому проявляються обидві ознаки батьків 

закон, при якому F1 проявляється одна ознака, а в другому – обидві

закон розщеплення в другому поколінні, коли з’являються ознаки обох батьків в певному кількісному співвідношенні 

прояв ознак в певному кількісному співвідношенні


Запитання 4

Аналізуюче схрещування - це

варіанти відповідей

 схрещування невідомого генотипу з рецесивною гомозиготою

схрещування з метою перевірки генотипа особин

схрещування з метою перевірки генотипа і аналізу першого покоління

схрещування з домінантною гомозиготною формою з метою перевірки генотипу

Запитання 5

Як називається наступний закон: при ди- або полігібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших?

варіанти відповідей

закон незалежного комбінування ознак

закон розщеплення

закон чистоти гамет

закон домінування

Запитання 6

Кросинговер - це

варіанти відповідей

явище кон’югації гомологічних хромосом

явище кон’югації, перехресту і обміну ділянками між гомологічними хромосомами

гіпертемповість генів

неповне домінування

Запитання 7

Тип взаємодії алельних генів, коли обидва гени у повній мірі проявляють свою дію називається...

варіанти відповідей

кодомінування

наддомінуввання

повне домінування

неповне домінування

Запитання 8

Гетерозигота схрещена з гетерозиготою , якого розщеплення за генотипом слід очікувати у нащадків?

варіанти відповідей

1:2:1

1:2:1:2:4:2:1:2:1

1:1

1:1:1:1

Запитання 9

Досліджував успадкування ознак у гороху посівного

варіанти відповідей

Г. Мендель

В. Л. Іогансен

У. Бетсон

Т. Х. Морган

Запитання 10

Оберіть методи генетичних досліджень (три відповіді)

варіанти відповідей

порівняльний

біохімічний

цитогенетичний

статистичний

гібридологічний

моніторинг

Запитання 11

Раптові несприятливі стабільні зміни генома та ознак, які передаються наступним поколінням

варіанти відповідей

неспадкова мінливість

комбінативна мінливість

мутації

Запитання 12

Хромосомна хвороба

варіанти відповідей

фенілкенатурія

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

цукровий діабет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест