9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Генетика та мінливість

Додано: 31 березня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 24 рази
17 запитань
Запитання 1

. Вкажіть,які закони відкрив Мендель

варіанти відповідей

закон одноманітності гібридів першого покоління

закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування станів ознак


закон чистоти гамет

Запитання 2

 Як називав Г.Мендель ознаки, не виявлені у гібридів першого покоління:


варіанти відповідей

домінантними

рецесивними

гомозиготними

Запитання 3

Позначте елементарну одиницю спадковості:


варіанти відповідей

ген

ядро

хромосома

клітина

Запитання 4

Сукупність генів даного організму це:


варіанти відповідей

генотип

геном

генофонд

чисті лінії

Запитання 5

Укажіть, як називають здатність організмів набувати нових ознак в онтогенезі:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

проміжне успадкування

норма реакції

Запитання 6

До біологічних мутацій належать

варіанти відповідей

акридинові барвники, нітратна кислота

віруси, на токсини, що їх виробляють деякі бактерії

іонізуюче випромінювання, зокрема ренгенівське

Запитання 7

Який тип успадкування такої мутації, як полідактилія?

варіанти відповідей

генний

хромосомний

геномний

рецесивний 

Запитання 8

Ознаки, зумовлені генами, які містяться в Х - та Y-хромосомах називають:

варіанти відповідей

домінантними


рецесивними

зчепленими зі статтю

обмеженими статтю

Запитання 9

Укажіть,яке з визначень відповідає поняттю локус

варіанти відповідей

місце гена на хромосомі

одиниця спадковості

статева хромосома

статева клітина

Запитання 10

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...


варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

полізиготним

гомогаметним

Запитання 11

Гени, що відповідають за одну знаку називаються


варіанти відповідей

алельними

неалельними

домінантними

рецесивними

Запитання 12

Дуже точний метод, дозволяє виявити інфекцію в організмі, навіть якщо її присутність ледь помітна:

варіанти відповідей

ПЛР

УЗД

РПЛ

ПАР

Запитання 13

Назва мутацій, які виникають внаслідок зміни послідовності нуклеотидів ДНК:

варіанти відповідей

геномні

генні

хромосомні

невизначені

Запитання 14

До біологічних мутагенів належить:

варіанти відповідей

рентгенівські промені

нікотин

віруси

алкоголь

Запитання 15

Тип мінливості, пов'язаний із виникненням нових поєднань алельних генів під час запліднення:

варіанти відповідей

фенотипна

модифікаційна

мутаційна

комбінативна

Запитання 16

Кросинговер є одною із причин мінливості:

варіанти відповідей

фенотипової  

мутаційної

комбінативної

модифікаційної

Запитання 17

Сукупність усіх генів особин однієї популяції:

варіанти відповідей

геном

генофонд

генотип

генеалогічне дерево

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест