Генна і клітинна інженерія

Додано: 26 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 92 рази
9 запитань
Запитання 1

У сучасних наукових дослідженнях вчені використовують культури клітин. З якою метою це робится:

варіанти відповідей

1. Для збільшення клітин в організмі.

2. Для вивчення будови клітин.

3. Для створення та вивчення середовищ, в яких можуть бути активними чи неактивними певні штами вірусів.

4. Для отримання урожаю рослин.

Запитання 2

Культура клітин використовується для вивчення дії препарату на клітини певного виду організму людини. Чому потрібна така складна технологія, адже доцільніше буде спробувати дію препарату на живому організмі, а не на певних його клітинах, ізольованих від живого організму:

варіанти відповідей

1. Так вченим цікавіше працювати.

2. Так легше дослідити дію певної речовини на окремі структури живої клітини.

3. Це данина моді в науці.

4. В окремих клітинах дія препаратів є агресивнішою, порівняно із цілим організмом.

Запитання 3

Соматична гібридизація клітин використовується в науці для:

варіанти відповідей

1. Вивчення активності та взаємодії генів.

2. Створення нових видів організмів.

3. Отримання за короткий проміжок часу великої кількості клітин.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 4

Одним із сучасних методик, що мають місце в селекції, стало клонування. Клон вівці Доллі, який було отримано вченими, є генетичним нащадком:

варіанти відповідей

1. Вівці, яка виносила та народила Доллі.

2. Вівці, яка дала для майбутнього потомства свою яйцеклітину.

3. Вівці, яка дала для майбутнього потомства свою соматичну клітину.

4. Вівці, яка дала для запліднення свої сперматозоїди.

Запитання 5

Для досліджень в галузі медицини зараз часто використовують стовбурові клітини. Чим вони є цікавими для науки:

варіанти відповідей

1. Вони мають властивість плюрипотентності.

2. Вони є "безсмертними"., бо для них характерний необмежений поділ.

3. Їх можна використовувати для трансплантаційних методів терапії.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 6

Генна інженерія передбачає створення:

варіанти відповідей

1. Нових генів, що складаються із інших речовин, ніж ті, що є сьогодні в природі.

2. Організмів, які утворюються при поєднанні матеріалу соматичних клітин двох різних видів.

3. Нових клітин із органелами, які не зустрічаються у природі.

4. Генів із новими, наперед заданими властивостями, та введення їх у клітину для подальшого дослідження.

Запитання 7

Розгляньте запропоновану схему та визначте, якими цифрами на ній показано ген, що необхідно перемістити, рекомбінантну ДНК та продукт, який отримують за допомогою такої технології у відповідному порядку:

варіанти відповідей

1. 1, 3, 5.

2. 2, 8, 3.

3. 2, 4, 5.

4. 5, 7, 8.

Запитання 8

Якщо припустити, що вам потрібно отримати клони рослини, яка має високу продуктивність, то для отримання таких клонів ви б використали:

варіанти відповідей

1. Яйцеклітини, що розташовані в насінних зачатках маточки цієї рослини.

2. Пилкові зерна, що утворюються в пиляках цієї рослини.

3. Соматичні клітини цієї рослини.

4. Насіння цієї рослини.

Запитання 9

Які переваги генетично модифікованих організмів над тими, що не є результатами втручання генних інженерів:

варіанти відповідей

1. Вони не мають жодних переваг.

2. Вони часто є стійкими до шкідників чи паразитів.

3. Вони мають більш привабливий вигляд.

4. Вони не можуть використовуватися для відгодівлі тварин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест